ຈາກສະພາບເຫດການໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມໃນບໍລິເວນກວ້າງ ຢູ່ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງລາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2-7/09/2019. ສະເພາະຢູ່ບ້ານແຊລະບຳ ເມືອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈຳປາສັກ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຊານປະຊາຊົນສູນຫາຍ 19 ຫລັງ, ເປ່ເພບໍ່ສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ 68 ຫລັງ ແລະ ເປ່ເພທີ່ສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ 91 ຫລັງ ລວມ ເສຍຫາຍທັງໝົດ 178 ຫລັງ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 368 ຫລັງຄາເຮືອນ.

ນາຍບ້ານ ແຊລະບຳ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ນອກຈາກເຮືອນຂອງປະຊາຊົນເປ່ເພແລ້ວ ຍັງມີເນື້ອ ທີ່ການຜະລິດຖືກນ້ຳຖ້ວມເສຍຫາຍ 247 ເຮັກຕາ, ໂຮງຮຽນ 4 ຫລັງ, ສຸກສາລາ 1 ແຫ່ງ, ຖຽງນາ 87 ຫລັງ, ເສົາໄຟຟ້າຫັກ ແລະ ລົ້ມ 40 ຕົ້ນ; ເລົ້າເຂົ້າ ທີ່ມີເຂົ້າ ແລະ ບໍ່ມີເຂົ້າເສຍ ຫາຍ 98 ຫລັງ, ເຮືອບັກເປ່ເພ 2 ລຳ, ງົວ 25 ໂຕ, ຄວຍ 6 ໂຕ ລວມ 31 ໂຕ, ແບ້ 10 ໂຕ, ໝູ 25 ໂຕ ແລະ ສັດປີກ 1.500 ໂຕ, ນອກນັ້ນ ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກເຊາະເຈື່ອນບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ມີ 700 ແມັດ ແລະ ຍັງມີວັດຖຸສິ່ງຂອງອື່ນໆ ອີກຫລວງຫລາຍເສຍຫາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນປະເມີນໄດ້.