ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງຊະນະສົມບູນ ນຳໂດຍ ທ່ານ ຂ່າວພອນ ສີຍາທະຈັນ ຮອງເຈົ້າ ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳມະການຕ້ານໄພພິບັດຂັ້ນເມືອງໄດ້ລົງໄປມອບ ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານສອງບ້ານຂອງເມືອງຊະນະສົມບູນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບຈາກນ້ຳຖ້ວມ ເຊິ່ງສອງບ້ານນີ້ແມ່ນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກທີ່ສຸດອີກບ້ານໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະຄອບຄົວປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ສາມດອອກມາຈາກບ້ານເຮືອນໄດ້ຄືບ້ານ ແກ້ງແກວ ໃນຈຳນໃນ 10 ກ່ວາຄອບຄົວ.

ທ່ານ ຮອງເຈົ້າເມືອງຊະນະສົມບູນ ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ສຳລັບການຊ່ວຍເຫລືອເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນທົ່ວເຖິງທຸກບ້ານ ທຸກຄອບຄົວແລ້ວ ແຕ່ຍ້ອນນ້ຳຖ້ວມຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງບາງ ຈຸດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີບາງຄອບຄົວທີ່ຄ້າງຢູ່ບ້ານ, ສະນັ້ນເມື່ອນ້ຳບົກລົງ ຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງບໍ ລິໂພກມາມອບໃຫ້, ແຕ່ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການສູນເສຍຂອງປະຊາຊົນແລ້ວຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ ເທື່ອ. ປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍຍັງຕ້ອງການເຂົ້າກິນ, ນໍ້າໃຊ້, ນ້ຳດື່ມ, ອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອື່ນໆ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນຕື່ມ ເພື່ອ ເປັນການແບ່ງເບົາຄວາມທຸກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຂອງອຳນາດ ການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ບວກກັບຄວາມມີນ້ຳໃຈຂອງເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນຂອງແຕ່ລະ ພາກສ່ວນ ເພິ່ນກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃນເບື້ອງຕົ້ນກ່ອນເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ຜູ້ປະສົບ ໄພ.