ນໍ້າຖ້ວມຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ແມ່ນຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸໝູນເຂດຮ້ອນໂພດຸ ແລະ ກາຈິກິ ພັດເຂົ້າພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງລາວໃນໄລຍະທ້າຍເດືອນສິງຫາຫາວັນທີ 5 ກັນຍາ2019, ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກລິນຫລາຍວັນ ເຊິ່ງຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ມີນໍ້າປ່າໄຫລຊຸແຮງລົງໃສ່ຕອນເໜືອແມ່ນໍ້າເຊທີ່ໄຫລຜ່ານແຂວງຈໍາປາສັກລົງສູ່ແມ່ນໍ້າຂອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ນໍ້າເຊໂດນ ເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມຢ່າງໄວວາຢູ່ 396 ບ້ານ, 42.000 ກວ່າຄອບຄົວ ແລະມີພົນລະເມືອງກວ່າ 2 ແສນຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນ 1 ນະຄອນ ແລະ 9 ເມືອງຄື: ນະຄອນປາກເຊ, ເມືອງຊະນະສົມບູນ, ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ, ຊະນະສົມບູນ, ໂພນທອງ, ປາກຊ່ອງ, ປະທຸມພອນ, ຈໍາປາສັກ, ສຸຂຸມາ, ມູນລະປະໂມກ ແລະ ເມືອງໂຂງ. ເນື້ອທີ່ການຜະລິດກະສິກໍາກໍ່ເສຍຫາຍຫລາຍສິບພັນເຮັກຕາ.