ຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ພອນເພັດ ໄຊປັນຍາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ອາດສະພັງທອງ ໄດ້ລາຍງານຕໍໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວເມືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຊາວນາ – ຊາວກະສິກອນພາຍໃນເມືອງ ອາດສະພັງທອງແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ 3 ຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນເຮັດໃຫ້ 19 ບ້ານທີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງຄື:ບ້ານ ດົງເຫັນ, ດົງກິໂລ, ພັງໂຮ, ສີວິໄລ, ນານໍ້າທ່ຽງ, ດົງກຶມ, ນາໄລໂຄກ, ດົງຂວາງ,ໄລກະທະ, ປົ່ງດົງ, ປົ່ງນາ,ນາແຜກ, ດົງໝາກກໍ, ດົງນາຂາມ, ນາຫຼັກ, ນາຄໍາໃຕ້, ຕະບອງເພັດ, ໜອງປາກຊ່ອງ, ນາສະຫວ່າງ ຖືກນໍ້າຖ້ວມເນື່ອທີ່ທໍາການຜະລິດເຂົ້ານາປີທັງໝົດ 2.337 ເຮັກຕາ, ເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍ 1.211 ເຮັກຕາເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 1583 ຄອບຄົວພາຍໃນ 19 ບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ໃນນັ້ນ; ມີໜອງປາລວມ 5 ໜອງເນື່ອທີ 6,3 ເຮັກຕາ, ໜອງປາບຸກຄົນ 155 ໜອງເນື່ອທີ 51 ເຮັກຕາຖືກຖ້ວມເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປາທີ່ປ່ອຍປະມານ 57,960 ໂຕເສຍຫາຍ. ຕໍ່ກັບສະພາບການຄືດັ່ງກ່າວນີ້; ທາງຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ້າໄມ້ເມືອງ ແມ່ນໄດ້ກະກຽມຂຶ້ນແຜນກະກຽມຊອກຫາແນວພັນພືດເຊັ່ນ: ໜາກແຕງ, ສາລີ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ເພື່ອລົງແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບເພື່ອປູກທົດແທນ.

ພາບຂ່າວ: ສາຍສະໝຸດ ສິມພະລີວົງ