ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 11 ກັຍາ 2019 ນີ້ ຢູ່ສະໂມສອນ ເມືອງ ອາດສະພອນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສີສຸກ ເທບທານີ ກຳມະການພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ທ່ານ ຄູນຄໍາ ຣາຊະພົນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກທິການ ແລະກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະທ່ານ ນາງ ພອນທະວີ ລາດບໍວອນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ມີບັນດາທ່ານຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາພາຍໃນເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ ຄະນະໝວດໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ, ອະນຸບານປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕົ້ນ-ມັດທະຍົມປາຍ ແລະຫົວໜ້າ-ຄະນະຈຸດສຸມ, ກຸ່ມບ້ານພາຍໃນເມືອງເຂົ້າຢ່າງຮ່ວມພ້ອມພຽງ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ສີສົມບັດ ເກດເກສອນ ຄະນະຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ເມືອງ ກໍ່ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບການສຶກສາປະຈໍາສົກປີ 2018-2019 ໂດຍພາຍໃນເມືອງມີໂຮງຮຽນຝາກເດັກ 3ແຫ່ງ, ອະນຸ ບານ 45 ແຫ່ງ, ຊັ້ນປະຖົມ 99 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ 14 ແຫ່ງ ແລະມັດທະຍົມຕອນປາຍ 6 ແຫ່ງ, ຈໍານວນລັດຖະກອນສຶກສາໃນທົ່ວເມືອງ 601 ທ່ານ ຍິງ 279 ທ່ານ ອາສາສະໝັກ 217 ທ່ານ ຍິງ 151 ທ່ານ, ມີຫ້ອງຮຽນທັງໝົດ 590 ຫ້ອງ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 14.743 ນ້ອງ, ຍິງ 7.293 ນ້ອງ, ສໍາລັບຄາດໝາຍໃນຕໍ່ໜ້າ ອັດຕານັກຮຽນລອດເຫຼືອຮອດຫ້ອງ ປ 5 ຈາກ 83,1% ໃຫ້ບັນລຸ 85%, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຈາກ 74,4% ໃຫ້ບັນລຸ 77,5%, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຈາກ 41,2% ໃຫ້ບັນລຸ 43,5%, ນອກຈາກນີ້ການສຶກສານອກຫຼັກສູດແມ່ນສາມາດລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື-ບໍາລຸງ ຍົກລະດັບຊັ້ນປະຖົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານໝາຍເປົ້າໝາຍໄດ້ 4 ບ້ານຄື້ : ບ້ານ ຫ້ວຍງົວຄຳ, ຈອມຮາດ ແລະບ້ານ ກາງໃຫຍ່, ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາພາຍໃນເມືອງ ອາດສະພອນຈະດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນຈຶ່ງຈະປິດລົງ.