ກອງປະຊຸມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຂໍ້ມູນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເພື່ອປະກອບໃສ່ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຮອບດ້ານ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2019 ນີ້, ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງເມືອງ. ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ອໍາຄາ ລັດສະໝີ ວ່າການເຈົ້າເມືອງແກ່ນທ້າວ, ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ພົມສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ທີມງານຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂອງແຂວງ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ 38 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ.

ໃນກອງປະຊຸມທ່ານ ອໍາຄາ ລັດສະໝີ ວ່າການເຈົ້າເມືອງແກ່ນທ້າວໄດ້ກ່າວໄຂກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນຄືນໃໝ່ ພ້ອມທັງເນັ້ນໃສ່ວຽກງານຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມເປັນບັນຫາສໍາຄັນ. ທີ່ດິນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດສັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ,ນໍາໃຊ້ໃຫ້ຖືກກັບເປົ້າໝາຍ, ປະຢັດມັດທະຍັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ, ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ, ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນລຸວິໄສທັດຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮອດປີ 2030 ຕ້ອງບັນລຸເປົ້າໝາຍສ້າງປະເທດຊາດ ສີຂຽວສະອາດງາມຕາ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານທໍາມະຊາດ ບົນພື້ນຖານການພັດທະນາສີຂຽວ ເພື່ອບັນລຸແຜນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ກ້າວເປັນປະເທດອຸດສາຫະກໍາທັນສະໄໝ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມສາມາດ ໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ. ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບສະພາບລວມຂອງການສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ເຕັກນິກໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຂໍ້ມູນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂັ້ນແຂວງ.
ທັ້ງນີ້, ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງ, ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕິດພັນກັບບັນດາທ່າແຮງ ອັນເປັນພື້ນຖານເພື່ອຮອງຮັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ, ສັງລວມບັນດາຂໍ້ມູນວິໄສທັດ, ທ່າແຮງ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງບັນດາຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງປະກອບໃສ່ໃນແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບດ້ານຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ຂ່າວ: ເມືອງແກ່ນທ້າວ