ປັດຈຸບັນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ 6 ເມືອງຄື: ບົວລະ ພາ, ຍົມມະລາດ, ມະຫາໄຊ, ເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ໜອງບົກ ກວມເອົາ 200 ບ້ານ13.577 ຄອບ ຄົວ, ປະຊາຊົນ 34.292 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ, ມີເນື້ອທີ່ນາປີຖືກຖ້ວມ 15.375 ເຮັກຕາ, ໂຄງການຊົນລະປະທານຖືກນໍ້າຖ້ວມ 27 ໂຄງການ, ໜອງປາຖືກນໍ້າຖ້ວມ 223 ໜອງ, ບ້ານທີ່ຖືກຕັດກະແສໄຟຟ້າ 15 ບ້ານ, ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍຈໍານວນ 39 ບ້ານ 2.891 ຄອບຄົວ, ເສັ້ນທາງ​ເສຍ​ຫາຍ 34 ເສັ້ນ, ເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ 5 ຈຸດ, ຍາວ 5.900 ແມັດ, ເສັ້ນທາງຫລວງຂອງເມືອງ 1 ຈຸດ, ຄວາມຍາວ 6 ແມັດ, ຖ້ວມຂົວ 5 ແຫ່ງ, ເສັ້ນທາງ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານຖືກຖ້ວມ 9 ຈຸດ, ໂຮງຮຽນ 35 ແຫ່ງແມ່ນໄດ້ປິດການຮຽນ ຊົ່ວຄາວ ແລະ ສຸກສາລາ ຈໍານວນ 4 ຫລັງ, ພ້ອມ​ນີ້ ຍັງ​ມີ​ສັດລ້ຽງ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງ​​ເສຍ​ຫາຍ ​ແລະ ລົ້ມ​ຕາຍຈຳນວນ​ໜຶ່ງ.

ຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກໍໄດ້ມີການປະສານສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງ ແຂວງ, ພະແນກການ, ຜູ້ປະກອບການ, ນັກທຸລະກິດຕະຫລອດເຖິງຜູ້ທີ່ມີຈິດສັດທາ ໄດ້ ຮ່ວມກັນແບ່ງປັນນໍ້າໃຈເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມພາຍໃນແຂວງ.