ພາຍຫລັງເກີດໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ທາງກາແດງສູນກາງ ໄດ້ສົ່ງທິມກູ້ໄພ ຈຳນວນ 15 ຄົນ ລົງໄປສົມທົບກັບກາແດງແຂວງຈຳປາສັກ ເພື່ອໄປຊ່ວຍເຫລືອເຄື່ອນຍ້າຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຕິດຢູ່ຕາມແຕ່ລະຈຸດຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.

ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019 ທິມງານກາແດງແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງສິ່ງຂອງຈຳ ເປັນໃສ່ເຮືອໄປຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ເປັນຫ່ວງເຄື່ອງຂອງໃນເຮືອນ ບໍ່ຍ້າຍອອກມາ, ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນບ້ານຊົ້ງ (ເຂດໃຕ້) ນະຄອນປາເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ຈຳນວນ 100 ກວ່າຄອບຄົວ. ເຄື່ອງທີ່ນຳມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ ມີ ເຂົ້າສານອາຫານແຫ້ງ, ນ້ຳ ດື່ມ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ. ເຄື່ອງຈຳນວນດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໄດ້ຈາກ ການລະດົມຈາກສັງຄົມ.