ເມືອງທ່າແຕງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2-3 ກັນຍາ 2019 ຜ່ານມາ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມບ້ານ, ເຮືອນ,ໄຮ່ນາ, ຮົ້ວສວນ ຂອງປະ ຊາຊົນ, ຖະໜົນຫົນທາງຫລາຍສາຍຖືກຕັດຂາດ ແລະ ອື່ນໆ ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ 7 ຕື້ກວ່າກີບ.