ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສະຫາຍ ວິໄລສັກ ພົມພັກດີ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງໆສະໝ້ວຍທີ່ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງຄັ້ງທີ VIII ໃນວັນທີ 12 ເດຶອນກັນຍາ ປີ 2019 ນີ້ວ່າ: ເມືອງສະໝ້ວຍກໍ່ເປັນອີກເມືອງໜຶ່ງທີ່ນອນໃນ 8 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງສາລະວັນ,ເປັນເມືອງພູດອຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດ ຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງປະມານ 132 ກິໂລແມັດ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝັດ 118,317 ເຮັກຕາ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເນື້ອທີ່ພູດອຍກວມ 80%, ມີຄວາມສູງຈາກລະດັບນໍ້າທະເລ 300-1.495 ແມັດ ແລະມີສາຍແດນຕິດຈອດຄື: ທິດເໜືອຕິດກັບເມືອງເຮື່ອງຮົ້ວ, ເມືອງດາກະຣົງ ແຂວງກວາງຈີ້ ສສ ຫວຽດນາມ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງອາເລືອຍ, ແຂວງເທື່ອທຽນເຫວ້ ສສ ຫວຽດນາມ, ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນາເຂດ, , ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະສ່ວນໜຶ່ງຂອງເມືອງກະລືມ ແຂວງເຊກອງ, ທົ່ວເມືອງປະກອບມີ 51 ບ້ານ, ມີ 2.931 ຄອບຄົວ, ມີ 2.798 ຫຼັງຄາເຮືອນ ແລະມີພົນລະເມືອງ 17. ພັນກວ່າຄົນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈີ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍ່ມີຫຼາຍຂະແໜງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະ ນາເສດຖະກິດພື້ນຖານໂຄງລາງລວມທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆໄດ້ສຸມທຸກທຶນຮອນ, ສະຕິປັນຍາ, ເຮື່ອແຮງເຂົ້າໃສ່ໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ມີການຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງເທື່ອລະກ້າວເປັນຕົ້ນກໍ່ແມ່ນໄດ້ສ້າງເສັ້ນທາງ, ຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍສາຍສົງໄຟຟ້າ, ຊົນລະປະທານ, ໂຮງຮຽນ-ຄູ ແລະອຸປະ ກອນການສຶກສາ, ສຸກສາລາ, ນໍ້າກິນ-ນໍ້າໃຊ້, ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຜະລິດການປູກ, ການລ້ຽງ, ການບົວລະບັດຮັກສາ, ການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ນາປູກເຂົ້າ ແລະໄດ້ສົ່ງເສີມວຽກງານຈັກສານ, ຈາກການສຸມທືນຮອນໃນແຕ່ລະປີເຮັດໃຫ້ 51 ບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 29 ບ້ານກວມເອົາ 56% ມີຄອບຄົວທຸກຍາກ 1.609 ຄອບຄົວກວມເອົາ 54% ທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 9% ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວທັງໝົດ, ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໄດ້ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກວິຊາການດ້ານການປູກ, ການລຽງ ແລະໄດ້ສະໜອງແນວພັນພຶດຜັກ, ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນສ່ວນຄົ້ວໃຫ້ແກຊາວກະສີກອນຈຳນວນ 35 ບ້ານ, ມີ 2.554 ຄອບຄົວ, ໄດ້ສາງຕົວແບບການຜະລິດໄດ້ 6 ຕົວແບບຄື: ຕົວແບບການປາມີ 1 ຕົວແບບ, ຕົວແບບການລ້ຽງແບ້ໃນປ່າໂບງມີ 2 ຕົວແບບ, ຕົວແບບການປູກພຶດຜັກສ່ວນຄົວປອດສານພິດມີ 2 ຕົວແບບ ແລະຕົວແບບການລ້ຽງປ່າແບບປະສົມປະສານ

ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດກະສີກຳຕິດພັນກັບການສ້າງກອງທຶນສົມທົບໄດ້ 67 ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມລ້້ຽງໄກ່ 5 ກຸ່ມ, ກຸ່ມລ້ຽງໜູ 7 ກຸ່ມ, ກຸ່ມລ້ຽງແບ້ 21 ກຸ່ມ, ກຸ່ມປູກພຶດຜັກສ່ວນຄົວ 2 ກຸ່ມ, ກຸ່ມປູກຖົ່ວດິນ 2 ກຸ່ມ,ກຸ່ມປູກມັນຕົ້ນ 14 ກຸ່ມ, ກຸ່ມປູກສາລີ 2 ກຸ່ມ, ກຸ່ມລ້ຽງປາ 8 ກຸ່ມ, ກຸ່ມປູກກະເຟ 2 ກຸ່ມ ແລະກຸ່ມປູກກ້ວຍ 3 ກຸ່ມ, ເຮັດໃຫ້ດ້ານການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສະເລ່ຍ 6,32% ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP 5 ປີບັນລຸໄດ້ 511,70 ຕື້ກີບທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີປະຕິບັດໄດ້ 89% ທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາເພີ້ມຂື້ນ 53,95% ໃນນັ້ນຂະແໜງກະສີກຳເພີ້ມຂື້ນ 5% ກວມເອົາ 65,75% ຂອງ GDP ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳເພີ້ມຂື້ນ 9,81% ກວມເອົາ 21,38% ຂອງGDP ແລະຂະແໜງບໍລິການເພີ້ມຂື້ນ 8,82% ກວມເອົາ 12,79% ຂອງGDP ສະເລ່ຍລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນຕໍ່ປີ 5 ລ້ານກວ່າກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 717 ໂດລາສະຫະລັດ, ສະເພາະປີ 2019 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນບັນລຸໄດ້ 116,36 ຕື້ກີບ, ດ້ານການລົງທຶນໃນ 5 ປີສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 5 ແຫຼ່ງທຶນມີມູນຄ່າ 128 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນທຶນລັດມີ 19 ຕື້ກີບ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະກູ້ຢືມ ( ODA ) ມີມູນຄ່າ 58 ຕື້ກວ່າກີບ, ທຶນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດມີມູນຄ່າ 32 ຕື້ກວ່າກີບ, ທຶນປະຊາຊົນສົມທົບ ມີມູນຄ່າ 11 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະທຶນການປ່ອຍສິນເຊື້ອ 8 ຕື້ກວ່າກີບ, ການປະຕິບັດລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປະຕິບັດໄດ້ 11,49 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການເພີ້ມຂື້ນ 25% ທຽບໃສ່ 5 ປີເພີ້ມຂື້ນ 3 ເທົ່າຕົວ, ດ້ານລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 48,34 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການເທົ່າກັບ 101,11% ທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາເພີ້ມຂື້ນ 4 ເທົ່າຕົວ, ມູນຄ່າສິນຄ້າສົ່ງອອກປະຕິບັດໄດ້ 6,63 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 39%, ທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາເພີ້ມຂື້ນ 44%

ທິດທາງ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7% ຂື້ນໄປລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 5 ປີ 713 ຕື້ກີບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຕໍ່ປີ 6 ລ້ານກວ່າກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 959 ໂດລາ, ໃນນັ້ນຂະແໜງກະສີກຳ ແລະປ່າໄມ້ເພີ້ມຂື້ນປະມານ 5%, ກວມເອົາ 58% ຂອງ GDP ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເພີ້ມຂື້ນ 10,70% ຂອງ GDP ແລະການບໍລິການເພີ້ມຂື້ນ 8% ກວມເອົາ 14% ຂອງ GDP , ຄາດຄະເນລາຍຮັບ 5 ປີໃຫ້ໄດ້ 13,89 ຕື້ກີບ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 106,56 ຕື້ກີບ, ຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ ແລະສົ່ງອອກສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ຄື: ມູນຄ່າສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ 9,71 ຕື້ກີບ ແລະມູນຄ່າຈໍລະຈອນສິນຄ້າໃຫ້ບັນລຸ 134 ຕື້ກວ່າກີບ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7% ຂື້ນໄປຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການທຶນທັງໝົດໃນ 5 ປີມີມູນຄ່າ 213 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 30% ຂອງ GDP ເຊີ່ງມາຈາກ 5 ແຫຼ່ງທຶນຄື: ທຶນງົບປະມານຂອງລັດ 21 ຕື້ກີບກວມເອົາ 10% ຂອງທຶນທັງໝົດ, ແຫຼ່ງທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະກູ້ຢືມ (ODA) ຄາດຄະເນມູນຄ່າ 53 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 25% ຂອງທຶນທັງໝົດ, ທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຄາດຄະເນມູນຄ່າ 85 ຕື້ກີບກວມເອົາ 40% ຂອງທຶນທັງໝົດ, ທຶນປະຊາຊົນສົມທົບຄາດຄະເນ 33 ຕື້ກີບກວມເອົາ 15% ຂອງທຶນທັງໝົດ ແລະທຶນສິນເຊື້ອທະນາຄານ 21 ຕື້ກີບກວມເອົາ 10% ຂອງທຶນທັງໝົດ, ສູ້ຊົນການພັດທະນາເຂດທີ່ໜັ້ນວິລະຊົນໃຫ້ໄດ້້ 5 ບ້ານ, ການພັດທະນາຈັດສັນອາຊີບຄົງທີໃຫ້ໄດ້ 13 ບ້ານ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າຕາມແລ້ວທາງ 15 ແລະເຂດເຊື່ອມຕໍ່ 24 ບ້ານ, ລົງລາງບ້ານທຸກຍາກ 29 ບ້ານໃຫ້ໄດ້ 100% ແລະປະກາດບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 6 ບ້ານຄື: ບ້ານເທດສະບານ, ລະຮາງ, ລະໄລກົງ-ລະໄລສອ້ຍ, ອາສົກ-ອາຮໍ ແລະບ້ານໂຮ່-ຕະລຽບ, ພ້ອມທັງສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 32.379 ໂຕນ, ມັນຕົ້ນໃຫ້ໄດ້ 5 ແສນໂຕນ, ສາລີ 1 ພັນໂຕນ, ໂບງ 9 ພັນໂຕນ.

ພາບ-ຂ່າວ:ສິດຕາ​ເພັດວົງສາ​