• ບໍ່ຄວນດື່ມນ້ຳເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ກິນນ້ຳກ້ອນ
  ອາກາດຮ້ອນໆ ບໍ່ວ່າໃຜກໍ່ຢາກກິນແນວເຢັນໆ ເພື່ອດັບຄວາມຮ້ອນ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າອາຫານ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ເຢັນ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານ ເພາະນໍ້າເຢັນເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດທີ່ສົ່ງມາລ້ຽງກະເພາະອາຫານເພື່ອຍ່ອຍມີໜ້ອຍລົງ ແນ່ນອນວ່າປະສິດທິພາບໃນການຍ່ອຍອາຫານຈະມີໜ້ອຍລົງ ຊື່ງສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໂລກກະເພາະລຳໃສ້ອັກເສບ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຖອກທ້ອງອີກດ້ວຍ.
 • ອາກາດທີ່ຮ້ອນເຮັດໃຫ້ເຮົາສູນເສຍນໍ້າໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍເປັນທຳມະດາ ແລະ ວິທີທົດແທນນໍ້າທີ່ຮ່າງກາຍສູນເສຍໄປກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ງ່າຍໆເຊັ່ນ ການດື່ມນໍ້າທີ່ສະອາດ ແຕ່ກໍ່ສາມາດດື່ມເຄື່ອງດື່ມອື່ນໆ ທີ່ເໝາະສົມກັບໜ້າຮ້ອນໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:
  • ນໍ້າເກັກຮວຍ ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍລົດຄວາມຮ້ອນໃນຫົວໃຈ ພ້ອມບໍາລຸງຕັບໄຕ ແລະ ຊ່ວຍລະບົບຍ່ອຍອາຫານ.
  • ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີນໍ້າຕານ ແລະ ເກືອແຮ່ ແຕ່ຈະຕ້ອງຢູ່ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ເພາະຈະຊ່ວຍເຮັດມຫ້ມີແຮງ ແລະ ປ້ອງກັນການສູນເສຍເກືອແຮ່ໃນຮ່າງກາຍໄດ້.
  • ນໍ້າຊາ ຫຼື ອາຫານສະໝຸນໄພຮ້ອນໆ ທີ່ຄວນກິນເພື່ອການລະບາຍເຫື່ອ ການແຜ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຈາກສັບພະຄຸນຂອງສະໝຸນໄພຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກສະບາຍ ທັງຍັງສ້າງນໍ້າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຮ່າງການເສຍເຫື່ອຫຼາຍ ພ້ອມຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍຮ້ອນເກີນໄປ.
 • ບໍ່ຄວນນອນບ່ອນທີ່ມີລົມ ຫຼື ຄວາມເຢັນຈຳຕົນໂຕ ເພາະຄວາມຮ້ອນຈາກລົມແດດຈະເຮັດໃຫ້ເສຍເຫື່ອ ແລະ ການນອນຫຼັບທີ່ມີລົມໃນຂະນະທີ່ເຫື່ອອອກ ຈະເຮັດໃຫ້ອຸ່ນນະພູມຜິວຂອງຮ່າງກາຍຕໍ່າລົງ, ຖ້າອຸ່ນນະພູມພາຍນອກຍັງສູງ ແນ່ນອນວ່າເຫື່ອຈະບໍ່ສາມາດລະບາຍອອກໄປໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຍັງສະສົມໃນຮ່າງກາຍ ຊື່ງອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາວິນຫົວ, ຫງຸດງິດ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຫັວດໄດ້ອີກດ້ວຍ ສ່ວນການຖືກຄວາມເຢັນດົນໆ ອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍປັບຕົວບໍ່ທັນເມື່ອພົບກັບອາກາດທີ່ຮ້ອນຈາກພາຍນອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍງ່າຍຂື້ນ.
 • ໃນລະດູຮ້ອນຈະມີກາງເວັນທີ່ຍາວ ແລະ ທ້ອງຟ້າກໍ່ແຈ້ງໄວໃນຕອນເຊົ້າ ເຮັດໃຫ້ອຸ່ນນະພູມລົດຊ້າລົງ ກ່ອນອາກາດຈະເຢັນສະບາຍຈົນນອນຫຼັບໄດ້ປົກກະຕິກິນເວລາໄປຈົນເດີກ ສົ່ງຜົນໄປເຖີງຕອນເຊົ້າທີ່ຟ້າແຈ້ງໄວ ດັ່ງນັ້ນຫາກເຫດການເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ພັກຜ່ອນໄດ້ບໍ່ພຽງພໍ ກໍ່ຄວນຫາເວລາວ່າງນອນຕອນສວຍຈັກໜ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ສະໝອງສົດຊື່ນປອດໂປ່ງ ແລະ ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ.
 • ກິນອາຫານທີ່ເໝາະສົມກັບລະດູຮ້ອນ. ໃນລະດູຮ້ອນລະບົບຍ່ອຍອາຫານຂອງເຮົາຈະເຮັດວຽກໜ້ອຍລົງ ຈື່ງບໍ່ຄ່ອຍຫິວ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງມີການຈັດການເລື່ອງການກິນອາຫານໃຫ້ເໝາະສົມ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ກິນອາຫານອ່ອນໆ ໃນຕອນເຊົ້າ, ກິນໝາກໄມ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຢັນ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການກິນອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ້ອນ.
  ທັງໝົດນີ້ກໍ່ແມ່ນສີ່ງສຳຄັນ ທີ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະເບີ່ງຂ້າມໄປ ແລະ ກາຍເປັນສີ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໂດຍບໍ່ຮຸ້ໂຕ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ດີ ຫືู ພະຍາດຕ່າງໆ ທີ່ມັກເກີດໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ ຈີ່ງບໍ່ຄວນເບີ່ງຂ້າມ ແລະ ຄວນນຳວິທີຂ້າງເທີງນີ້ໄປປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບໂຕເອງ ເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີໃນລະດູຮ້ອນນີ້.