ຜ່ານໄປ 8 ເດືອນ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງເຊກອງປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 37,14 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 54,39% ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລະບຸຍັງອີກ 4 ເດືອນທີ່ເຫຼືອຈະສູ້ຊົນເກັບໃຫ້ໄດ້ຕື່ມອີກ 25,62 ຕື້ກີບ.
ທ່ານ ລໍາທອງ ຍົນມະຫາໄຊ ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງເຊກອງໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວໃນວັນທີ 13 ກັນຍາຜ່ານມາວ່າ: ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງແຂວງເຊກອງໃນ 8 ເດືອນປີນີ້, ພະນັກງານໃນຂົງເຂດອາກອນທົ່ວແຂວງໄດ້ເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຈັດເກັບລາຍຮັບແຕ່ຫົວທີ ໂດຍມີການປະສານກັບພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີຫົວໜ່ວຍດ້ານລາຍຮັບຂຶ້ນກັບ ຊຶ່ງເກັບລາຍຮັບທັງມົດໄດ້ 37,14 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ເປັນລາຍຮັບອາກອນ 34 ຕື້ກວ່າກີບ; ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ 1,21 ຕື້ກວ່າກີບ; ຄ່າບໍລິການ 1,25 ຕື້ກີບ ແລະລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນ 600 ລ້ານກວ່າກີບ.

ລາຍຮັບທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ທຽບໃສ່ແຜນການໝົດປີເທົ່າກັບ 54,39% ໂດຍສາເຫດການເກັບລາຍຮັບໃນ 8 ເດືອນບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນ ຍ້ອນການຈັດເກັບລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ, ລາຍຮັບວິຊາການບາງພະແນກການຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ແລະຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍຊັກຊ້າ, ກາຄຸ້ມຄອງຫົວໜ້າທຸລະກິດທີ່ອອກທະບຽນຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແຕ່ມາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ແຂວງພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີກົນໄກຈະແກ້ໄຂຮັດກຸ່ມເທົ່າທີ່ຄວນ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນບັນດາກິດຈະການຄວຄຸມ (ກິດຈະການເຊົ່າ-ສໍາປະທານ) ໂຄງການໄຟຟ້າ, ບໍ່ແຮ່ແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະການປະຕິບັດກົດໝາຍ-ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນເປັນຕົ້ນການໃຊ້ມາດຕະການປັບໃໝຕໍ່ຜູ້ລະເມີດໃນການແຈ້ງມອບຊັກຊ້າ.
ແນວໃດກໍດີ, ທ່ານ ລໍາທອງ ຍົນມະຫາໄຊ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ໃນ 4 ເດືອນທີ່ຍັງເຫຼືອເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຕ້ອງເລັ່ງຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕື່ມອີກ 25,62 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງບັນຫານີ້ ຈະໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ມີຫົວໜ້າທຸລະກິດຂຶ້ນກັບ ທັງນີ້ ກໍເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ອອກທະບຽນຢູ່ຕ່າງແຂວງທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ແຂວງເຊກອງເຂົ້າມາເສຍອາກອນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ກວດກາການແຈ້ງມອບອາກອນໃນລະບົບ TMIS ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະຊຸກຍູ້ບັນດາພະແນກການ, ເມືອງສຸມໃສ່ການເກັບລາຍຮັບວິຊາການ (ທໍານຽມ-ບໍລິການ) ແລະລາຍຮັບພາສີທີ່ດິນໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ຂ່າວ : ສັນຍາ