ພະນັກງານເປັນບັນຫາກົກຂອງທຸກໆ ວຽກງານ, ວຽກງານປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຫຼື ປະລາໄຊແມ່ນມາຈາກພະນັກງານດີ ຫຼື ອ່ອນ ແມ່ນຢັ້ງຢືນເຖິງຄຸນນະພາບຂອງພະນັກງານ. ສາມາດເວົ້າໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ: “ ແນວທາງນະ ໂຍບາຍຂອງພັກ ເຖິງຈະຖືກຕ້ອງປານໃດກໍຕາມ ຖ້າພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກຂາດຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອນໍາພາຈັດຕັ້ງໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນຕົວຈິງແລ້ວ ແນວທາງດັ່ງກ່າວກໍເປັນພຽງໜ້າເຈ້ຍເທົ່ານັ້ນ” ສະນັ້ນ, ມັນເລັ່ງທວງໃຫ້ເຮົາຕ້ອງມີພະນັກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທີ່ປະກອບດ້ວຍເງື່ອນໄຂ ຕົ້ນຕໍຄື: ລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ວິຊາສະເພາະ, ວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີໃນລະດັບທີ່ ແນ່ນອນ; ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ, ມີຄຸນທາດການເມືອງ, ມີອຸດົມການປະຕິວັດອັນສູງສົ່ງ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດໜັກແໜ້ນ; ມີຄວາມສາມັກຄີເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ທັດສະນະຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດ; ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງທີ່ດີ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ການເມືອງ, ມີທັດສະນະແທດກັບຕົວຈິງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ມີຄວາມບຸກບືນເຮັດວຽກໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ; ມີຄວາມສາມາດຊີ້ນໍານໍາພາ, ບັນຊາ ແລະ ຮູ້ອໍານວຍຄວບຄຸມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ; ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໄວ້ວາງໃຈຈາກພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ມະຫາຊົນ.

(ຄັດຈາກວາລະສານກໍ່ສ້າງພັກ: ໜ.16, ສະບັບ 210, ປະຈໍາເດືອນພຶດສະພາ 2019)