ຊຸດຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ພະນັກງານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ບົດແນະນໍາທາງດ້ານເຕັກນິກ, ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານນໍ້າປະປາ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ການກໍ່ສ້າງວຽກງານນໍ້າປະປາ ໄດ້ເປີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ 2019 ນີ້ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ. ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພູແກ້ວ ທໍາມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມນໍ້າປະປາ, ທ່ານ ຄໍາເພັດ ພົມມະລາດ ຫົວໜ້າພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ, ມີບັນດາວິຊາການ ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ,ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີ ທ່ານ ພູແກ້ວ ທໍາມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມນໍ້າປະປາ ໄດ້ກ່າວເປີດພິທີຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງ ຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ທີ່ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງລັດ, ແຂວງທີ່ກໍາລັງກະກຽມໂຄງການນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກສາກົນ ແລະ ທັງເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ັມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້, ການນໍາໃຊ້ບົດແນະນໍາທາງດ້ານເຕັກນິກ, ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານນໍ້າປະປາ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງວຽກງານນໍ້າປະປາ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ໃນການອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ນັກຝຶກອົບຮົມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງພາບລວມ ຂອງຂະແໜງນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ, ວິໄສທັດ ຂອງຂະແໜງນໍ້າປະປາ ປີ 2030, ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການກະກຽມ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ລົງສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ການແນະນໍາ, ການຮັບຮອງເອົາ ແລະ ການນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນ, ນໍາສະເໜີການວາງແຜນ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂຄງການນໍ້າປະປາ, ນໍາສະເໜີການອອກແບບ ແລະ ເອກະສານກໍານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ນໍາສະເໜີການກໍ່ສ້າງ, ການດໍາເນີນງານ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາ, ນໍາສະເໜີບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບແຜ່ນແຕ້ມເຕັກນິກ, ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ວຽກກໍ່ສ້າງ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ( ພາກທີ 1 ແລະ 2), ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງວິສະວະກອນທີ່ປຶກສາ, ວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງ, ວິສະວະກອນຄຸ້ມຄອງສະໜາມ ແລະ ວຽກສັນຍາ ຂອງໂຄງການນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ.ຊຸດອົບຮົມ ຈະໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 4 ວັນຈຶ່ງສໍາເລັດ.

ຂ່າວ: ມະໄລວັນ.