ກາແດງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຍັງຕ້ອງການເຂົ້າສານ 400 ໂຕນເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳ ຖ້ວມ ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2019 ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ສົມສະນຸກຄໍາຈັນ ວ່າການຫົວໜ້າກາ ແດງ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນ ທີ່ປະສົບໄພນ້ຳ ຖ້ວມວ່າ: ຫລາຍເມືອງ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ປະເຊີນໄພນໍ້າຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃນ ຮອບຫລາຍປີ, ເຊິ່ງມີຫລາຍເມືອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເມືອງໜອງບົກ, ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ເມືອງມະຫາໄຊ, ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ, ເຊິ່ງມີປະຊາຊົນ 48.900 ກວ່າຄົນ ໃນ 200 ກວ່າບ້ານ, 13.500 ຄອບຄົວ 34.290 ກວ່າຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນຄັ້ງນີ້.