ສື່ສັງຄົມ ໃນປັດຈຸບັນຄືກັນກັບບ້ານສ່ວນຕົວ ທີ່ຫຼາຍຄົນໃຊ້ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນ ມີຫັຍງກໍ່ໂພດລົງ ມີຫັຍງກໍ່ລະບາຍ ຈົນບາງເທື່ອກໍ່ບໍ່ທັນໄດ້ໃຊ້ຄວາມຄິດພິຈາລະນາໃນການໂພດ ຫຼື ບາງເທື່ອກໍ່ຫຼົງລືມໄປວ່າເປັນທີ່ສາທາລະນະ ເພາະບາງຢ່າງກໍ່ເວົ້າບໍ່ໄດ້ ບອກບໍ່ໄດ້ ໂດຍສະເພາະ 9 ສີ່ງທີ່ຈະເວົ້າຕໍ່ໄປນີ້ ຊື່ງບໍ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທ່ານ ໂພດລົງສື່ສັງຄົມອອນລາຍເດັດຂາດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ.

  1. ບັດປະຈຳຕົວ: ເປັນເອກະສານທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍເຊີ່ງມີຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ເຊັ່ນ: ຊື່, ນາມສະກຸນ, ທີ່ຢູ່, ວັນເດືອນປີເກີດ ອາດມີຜູ້ບໍ່ຫັວງດີເອົາໄປກໍ່ເຫດໄດ້.

2. ຮູບພາບ ຫຼື ຂໍ້ມູນຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນເດັກ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ເກັບຮູບພາບໄວ້ດີກ່ວາ ໂດຍສະເພາະເດັກທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບເລື່ອງຕ່າງໆ ເພາະຄົນຮ້າຍສາມາດນຳເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໄປໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດໄດ້ ເຊັ່ນ: ນໍາເອົາຮູບພາບໄປບໍລິຈາກເພື່ອເຂົ້າບັນຊີຕົນເອງ ຫຼື ຮ້າຍແຮງກ່ວານັ້ນຄືບຸກມາຈັບໄປຂໍທານໄດ້ຄືກັນ.

3. ປີ້ຍົນ: ຈະເດີນທາງໄປໃສກໍ່ບໍ່ຄວນໂພດລົງ ເພາະຂໍ້ມູນໃນປີ້ຍົນກໍ່ຖືເປັນຂໍ້ມູນທີ່ອັນຕະລາຍຄືກັນ ຖ້າຕົກໄປຢູ່ໃນມືຂອງຄົນບໍ່ດີ ເຊັ່ນ: ຊື່ ນາມສະກຸນ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ຈຸດໝາຍປາຍທາງ, ບາໂຄດ ຊື່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ເອົາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໃນດ້ານບໍ່ດີ ໄດ້ຫຼາຍ.

4. ການບອກສະຖານທີ່ເລື້ອຍໆ: ບໍ່ຕ້ອງບອກທຸກວິນາທີວ່າເຮົາຢູ່ໃສ ເຮັດຫັຍງ ເພາະມັນຄືການເປີດເຜີຍຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານເອງ ເພາະຄົນຮ້າຍອາດຕິດຕາມ ຫຼື ອາໃສເວລາທີ່ທ່ານບໍ່ຢູ່ເຮືອນ ບຸກເຂົ້າບ້ານຂອງທ່ານໄດ້.

5. ຂໍ້ມູນພື້ນຖານເຊັ່ນ: ຊື່ນາມສະກຸນ, ທີ່ຢູ່, ວັນເດືອນປີເກີດ, ເບີໂທລະສັບ, ບັດປະຈຳຕົວ, ໃບຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ບົງບອກຕົວຕົນຂອງທ່ານໄດ້ ບໍ່ຄວນເອົາລົງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພາະບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໂພດ.

6. ການໂຈມຕີຄົນອື່ນ: ແບບທີ່ເຮົາເຫັນໃນໂລກອອນລາຍເລື້ອຍໆ ຄື: ການໂພດດ່າຄົນອື່ນ, ໂພດຮູບທີ່ຄົນອື່ນທີ່ຕົນບໍ່ພໍໃຈລົງແລ້ວປະຈານໃຫ້ເສຍຫາຍ ອາດຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

7. ບໍ່ຄວນໃຊ້ອາລົມ: ຢ່າໃຊ້ອາລົມໃນການໂພດ ຫຼື ລະບາຍຄວາມໃນໃຈ ເພາະມິດຕະພາບອາດຂາດສະບັ້ນໄດ້ ແນະນຳໃຫ້ລົມກັນດີດີ.

8. ຮູບພາບໂປ້: ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບຕົນເອງ ຫຼື ຂອງຄົນອື່ນ ຢ່າໂພດລົງເດັດຂາດ ນອກຈາກຄົນອື່ນໃນສັງຄົມຈະເບີ່ງເຮົາບໍ່ດີແລ້ວ ບັນດາໂລກຈິດອາດຈະແລ່ນເຂົ້າມາຫາທ່ານຫຼາຍ ແລະ ອາດເກີດເຫດບໍ່ດີນຳທ່ານໄດ້ ແຖມຍັງຜິດກົດໝາຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີອີກດ້ວຍ.