ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆ ຄົນຍັງບໍ່ຮູ້ວ່ານໍ້າຢາບ້ວນປາກ ທີ່ເຮົາໃຊ້ທຸກໆ ວັນ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ຈະມາແນະນຳປະໂຫຍດຂອງນໍ້າຢາບ້ວນປາກ ທີ່ສາມາດເອົາໄປໃຊ້ເຮັດແນວອື່ນນອກຈາກບ້ວນປາກ ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ໄປນີ້:

  • ດັບກີ່ນຂີ້ແຮ້: ພຽງແຕ່ທ່ານຖອກນໍ້າຢາບ້ວນປາກໃສ່ສໍາລີ ແລ້ວເຊັດຄ່ອຍໆ ໃສ່ຂີ້ແຮ້ ປະກົດວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີກ່ວາໂຄໂລນ ເຮັດໃຫ້ຂີ້ແຮ້ບໍ່ມີກີ່ນເລີຍ.
  • ຮັກສາການມືນຊາ: ນໍ້າຢາບ້ວນປາກສາມາດຮັກສາອາການມືນຊາໄດ້ ພຽງແຕ່ທ່ານແຊ່ຕີນໃນນໍ້າຢາບ້ວນປາກມື້ລະເຄີ່ງຊົ່ວໂມງ ຂອງທຸກໆ ມື້ ກໍ່ຈະສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການມືນຊາໄດ້ ແລະ ສາມາດໃສ່ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູລົງໄປນຳ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີຍີ່ງຂື້ນ.
  • ເຮັດຄວາມສະອາດຫ້ອງນໍ້າ: ຖອກນໍ້າຢາບ້ວນປາກລົງໃນວິດຖ່າຍ ຈະຊ່ວຍດັບກີ່ນເໝັນ ເຮັດໃຫ້ວິດຖ່າຍເບີ່ງຄືໃໝ່ອີກດ້ວຍ.
  • ບາດແຜ: ເມື່ອທ່ານເປັນບາດແຜໂດຍບໍ່ລະວັງ ເຮົາສາມາດຖອກນໍ້າຢາບ້ວນປາກລົງໃສ່ສໍາລີ ແລ້ວເຊັດບ່ອນທີ່ເປັນບາດແຜໄດ້ ສາມາດຊ່ວຍຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ນໍາອີກ.
  • ສາມາດກຳຈັດລັງແຄ: ທ່ານອາດຈະອົບຜົມໄວ້ດ້ວຍນໍ້າຢາບ້ວນປາກ ໂດຍໃຊ້ຜ້າແພພັນ ປະໄວ້ 5-15 ນາທີ ແລ້ວ ຈະໄດ້ຜົນທີ່ຄາດບໍ່ເຖີງ.
  • ສາມາດຂ້າເຫັບ: ສຳລັບໃຜທີ່ລ້ຽງໝາ ພຽງແຕ່ໃຊ້ນໍ້າຢາບ້ວນປາກອາບນໍ້າໃຫ້ໝາ ຫຼື ສາມາດສີດນໍ້າຢາບ້ວນປາກໃສ່ຕົນໂຕຂອງໝາ ເພາະມັນສາມາດທໍາລາຍເຫັບໄດ້ດີກ່ວາຜະລິດຕະພັນຂ້າເຫັບໄດ້.
  • ໃຊ້ເຊັດໜ້າ: ທ່ານສາມາດໃຊ້ນໍ້າຢາບ້ວນປາກເຊັດໜ້າ ຕອນເຊົ້າ-ຕອນແລງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າສະອາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດສິວ.
  • ເຮັດຄວາມສະອາດແປງສີຟັນໄດ້: ໃຫ້ແຊ່ແປງສີຟັນ ເພາະໃນຂົນແປງສີຟັນມີແບດທີເຣຍຕົກຄ້າງຫຼາຍ ແລະ ການແຊ່ແປງສີຟັນໃນນໍ້າຢາບ້ວນປາກຈະຊ່ວຍຂ້າແບດທີເຣຍໄດ້.
  • ເຮັດຄວາມສະອາດໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ: ນໍ້າຢາບ້ວນປາກມີປະສິດທິພາບໃນການລຶບຮອຍນິ້ວມື ແລະ ທຳຄວາມສະອາດໃນຈໍຄອມພິວເຕີໄດ້.
  • ທຳລາຍກີ່ນບໍ່ທີ່ບໍ່ພືງປະສົງ: ພຽງແຕ່ທ່ານຖອກນໍ້າຢາບ້ວນປາກ ພຽງເລັກໜ້ອຍໃສ່ເຈັ້ຍອະນາໄມ (ເຈັ້ຍທິດຊູ້) ແລ້ວໃສ່ໄວ້ໃນຖັງຂີ້ເຫຍື່ອ ກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ກີ່ນແປກໆ ຫາຍໄປໄດ້.