ພິທີເປີດການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມມັນຕົ້ນລາວຢ່າງເປັນທາງການ

0
395

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກັນຍາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີເປີດການສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມມັນຕົ້ນລາວຢ່າງເປັນທາງການ

ພິທີເປີດການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມມັນຕົ້ນລາວ

ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງກ້ອນກຳລັງຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ, ສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ຫົວ ໜ່ວຍທຸລະກິດ, ສ້າງທ່າແຮງຮັບມືກັບການແຂ່ງຂັນໃນເສດຖະກິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງໄວ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກທຸລະກິດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ.

ພິທີເປີດການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມມັນຕົ້ນລາວ