ທ່ານ ຈັນເພັງ ພັນທຸອາມາດ ຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດ, ຕ່າງແຂວງ ຍັງເປັນສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຖືວ່າເປັນສິນຄ້າຫຼັກຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ, ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນ 9 ເດືອນແຂວງໄຊຍະບູລີສາມາດສົ່ງອອກສິນຄ້າໄດ້ 33 ລ້ານກວ່າໂດລາ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ປະຕິບັດໄດ້ 102,83% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 19,60% ໃນນີ້ຜະລິດກະສິກໍາມູນຄ່າ 32 ລ້ານກວ່າໂດລາ; ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ 586.185 ໂດລາ, ປຸຍຊີວະພາບ, ເຫຼັກເສດ, ເສດເຈ້ຍ, ຂີ້ເຖົ່າລອຍ, ຫີນຄົບ, ແຮ່ບາຣິດ, ສ່ວນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າມີມູນຄ່າທັງໝົດ 77 ລ້ານກວ່າໂດລາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 411,97%, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 9,53 ເທົ່າໂຕ; ສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າມີໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນແນວພັນຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ພາຫະນະ ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫຼ່, ເຄື່ອງປັບປຸງໂຮງງານ, ອົກຊີແຊນສໍາເລັດຮູບ, ການນໍາເຂົ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງຂອງແຂວງມີມູນຄ່ານໍາເຂົ້າທັງໝົດ 71 ລ້ານໂດລາ, ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ມູນຄ່າ 3 ລ້ານກວ່າໂດລາ, ສານເຄມີອຸດສາຫະກໍາ ມູນຄ່າ 1 ລ້ານກວ່າໂດລາ ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟມູນຄ່າ 66 ລ້ານກວ່າໂດລາ.

ຂະນະດຽວກັນໃນການອອກອານຸຍາດຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທົ່ວແຂວງໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາໄດ້ທັງໝົດ 348 ທະບຽນ ມີທຶນທັງໝົດ 201 ຕື້ 711 ລ້ານກວ່າກີບ. ໃນນີ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 30 ທະບຽນ 28 ຕື້ 900 ລ້ານກີບ, ຂະແໜງການຄ້າ 159 ທະບຽນ ມີທຶນ 106 ຕື້ 789 ລ້ານກວ່າກີບ, ຂະແໜງບໍລິການ 150 ທະບຽນ ມີທຶນ 33 ຕື້ 941 ລ້ານກວ່າກີບ, ຂະແໜງກະສິກໍາ 9 ທະບຽນມີທຶນ 32 ຕື້ກວ່າກີບ. ມາຮອດປະຈຸບັນໃນທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດ 9.761 ຫົວໜ່ວຍ, ມີທຶນທັງໝົດ 3.563 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາມີ 770 ທະບຽນ ມີທຶນ 551 ຕື້ກີບ, ຂະແໜງການຄ້າມີ 4.745 ທະບຽນ ມີທຶນ 1.161 ຕື້ກີບ, ຂະແໜງບໍລິການມີ 3.897 ທະບຽນ ມີທຶນ 1.410 ຕື້ກີບ, ຂະແໜງກະສິກໍາມີ 349 ທະບຽນ ມີທຶນ 439 ຕື້ກີບ. ທ່ານ ຈັນເພັງ ພັນທຸອາມາດ ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າໃນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສູ້ຊົນສົ່ງອອກສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ 3 ລ້ານກວ່າໂດລາ ແລະ ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 9 ລ້ານກວ່າໂດລາ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ