ທ່ານ ບົວລິນ ວົງພະຈັນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຈຳປາສັກ ປະທານຄະນະປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2019 ນີ້ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ຟື້ນຟູພາຍຫລັງໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຕົ້ນເດືອນກັນຍາ

ທ່ານ ບົວລິນ ວົງພະຈັນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຈຳປາສັກ

ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຜົນ ກະທົບ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍອັນໜັກໜ່ວງຕໍ່ຊີວິດ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ສາມາດປະເມີນມູນຄ່າ ຄວາມເສຍຫາຍໄດ້.