ໂລກຫົວໃຈ ຄືສາຍເຫດອັນດັບໜື່ງຂອງການເສຍຊີວິດ ປັດໃຈສ່ຽງການເປັນໂລກຫົວໃຈໄດ້ແກ່:

  1. ໄຂມັນໃນເລືອດ
  2. ຄວາມດັນສູງ.
  3. ໂລກເບົາຫວານ.
  4. ນ້ຳໜັກເກີນມາດຕະຖານ.
  5. ຄວາມເສົ້າໂສກເສຍໃຈ.
  6. ການບໍ່ອອກກຳລັງກາຍສະໝໍ່າສະເໝີ.
  7. ການສູບຢາ ຫຼື ຫາກໍ່ເຊົາສູບຢາບໍ່ເກີນ 2 ປີ ຫຼື ໄດ້ຮັບຄັວນຢາສູບໂດຍຕົງ.
  8. ເພດຊາຍອາຍຸ 40 ຂື້ນໄປ ຫຼື ເພດຍິງອາຍຸ 50 ຂື້ນໄປ ຫຼື ເພດຍິງທີ່ໝົດປະຈໍາເດືອນ.

ຊາຍ ແລະ ຍິງ ໃນໄວກາງຄົນຂື້ນໄປ ຖ້າມີຄວາມດັນສູງ ພາວະຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຂອງລະດັບໄຂມັນໃນເລືອດ ຫຼື ໂລກເບົາຫວານຄວນໄດ້ຮັບການຮັກສາຕໍ່ເນື່ອງ ຢ່າຖ້າຈົນເກີດອາການກາອນແລ້ວຈີ່ງຮັກສາ ເພາະເມື່ອເຖີງເວລານັ້ນການຮັກສາກໍ່ຍາກຂື້ນ ແລະ ພະຍາດແຊກຊ້ອນກໍ່ຈະຕາມມາຫຼາຍ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ພົບວ່າມີປັດໃຈສ່ຽງການເປັນໂລກຫົວໃຈເບື້ອງຕົ້ນ ຄວນຟ້າວໄປປຶກສາແພດ ເພື່ອຮັບຄຳແນະນຳໃນການຮັກສາປີ່ນປົວຕົນເອງ