ວັນ​ທີ 20 ກັນຍາ ຜ່ານ​ມາ, ກຸ່ມການຜະລິດເຫລົ້າຂາວລາວ ບ້ານຊ້າຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື ​ໄດ້​ເຊັນ​ສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ເຫລົ້າຂາວລາວ ສົ່ງອອກໄປຍັງ ແຂວງໂອກິນາວາ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ ຈຳນວນ 7000 ກວດ ເປັນເທື່ອທໍາອິດ ພາຍຫລັງໄດ້ມີຮ່ວມການມືກັບປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນການສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ ເຫລົ້າຂາວລາວ ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ​​ແລະ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບໃນລະດັບສາກົນສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

​ເຊັນ​ສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ເຫລົ້າຂາວລາວ ສົ່ງອອກໄປຍັງ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ ຈຳນວນ 7000 ກວດ

ການທີ່ຈັດສົ່ງເຫລົ້າຂາວ ອອກໄປຍັງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຈຳນວນທັງໝົດ 7.000 ກວດນີ້ ລວມມີ 2 ຂະໜາດ (375ml ແລະ 500 ml) ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 200 ລ້ານກວ່າກີບ, ສຳລັບຄ່າສໍາລະສະສາງການສົ່ງອອກນີ້ ຝ່າຍແຂວງໂອກິນາວາ ຍິນດີຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ 75 ລ້ານກວ່າກີບ ກ່ອນຈະສົ່ງຜະລິດຕະພັນໄປຍັງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ກຸ່ມຜະລິດຕົ້ມເຫລົ້າຂາວລາວ ນີ້ເປັນແຫ່ງທຳອິດໃນ ແຂວງອັດຕະປື ເຊິ່ງມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຊ້າຍ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ໂດຍແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊັ່ນ: ໂຄງການຄ໊ອບ ແລະ ອົງການ​ໄຈກາ ໄດ້ຄິດເຫັນຄຸນຄ່າໃນອາດີດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາກ່ອນແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງໄດ້ໃຫ້ການສະ ໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກ, ງົບປະມານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດພັດທະນາສີມືແຮງ ງານເພດຍິງ ແລະ ສ້າງໂຮງງານຕົ້ມ​ເຫລົ້າຂາວລາວຢູ່ບ້ານດັ່ງກ່າວ ​ເຊິ່ງລວມມີ 1 ກຸ່ມການຜະລິດ, ມີ 39 ຄົນ, ຍິງ 32 ຄົນ ຕະຫລາດຈຳໝ່າຍປັດຈຸບັນ ແມ່ນສົ່ງອອກຢູ່ພາຍໃນ 50%; ສົ່ງອອກປະເທດໃກ້ຄຽງ 25% ແລະ ອີກ 25% ກຽມຈັດສົ່ງໄປຍັງ ແຂວງໂອກິນາວາ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນໄວໆນີ້.