ແລ່ນແນວໃດບໍ່ໃຫ້ເມື່ອຍງ່າຍ ເຖີງຈະເປັນນັກກິລາທີມຊາດ ຫຼື ນັກແລ່ນມືໃໝ່ ກໍ່ຄວນຮູ້ວິທີແລ່ນໃຫ້ດົນໆ ໂດຍທີ່ບໍ່ທໍລະມານຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ ລອງໄປເຮັດເບີ່ງ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກປະຫຼາດໃຈ ທີ່ເຮົາຈະເຫັນນັກແລ່ນມືໃໝ່ຫຼາຍຄົນ ຖອດໃຈໄປກັບການແລ່ນຫຼຸດນໍ້າໜັກ ຫຼື ແລ່ນອອກກຳລັງກາຍເພື່ອສຸຂະພາບ ນັ້ນກໍ່ເພາະວ່າເຮົາອາດຈະຍັງສຶກສາວິທີການແລ່ນແນວໃດບໍ່ໃຫ້ເມື່ອຍງ່າຍ ເພາະເຮົາຈະແນະນຳວິທີການແລ່ນໃຫ້ດົນໆ ແບບບໍ່ເມື່ອຍ ແລະ ບໍ່ທໍລະມານມາຝາກຂ້າງລຸ່ມນີ້:

  • ກວດສຸຂະພາບຕົນເອງໃຫ້ແຂງແຮງກ່ອນຈະແລ່ນ: ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຍັງຢາກຈະແລ່ນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ແນະນໍາໃຫ້ກວດສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ເຊັ່ນ: ກວດກ້າມເນື້ອ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່, ເຂົ່າ, ຫຼັງ, ແອວ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີຄວາມແຂງແຮງບໍ່ ແລະ ບໍ່ສ່ຽງຕໍ່ອາການບາດເຈັບໃດໆ ໄດ້ງ່າຍ ເພື່ອທີ່ເຮົາຈະໄດ້ອອກໄປແລ່ນຢ່າງສະບາຍ ແລະ ບໍ່ເມື່ອຍງ່າຍຈົນເກີນໄປ.
  • ວອມການແລ່ນ: ແນ່ນອນການແລ່ນເທື່ອທຳອິດຈະຕ້ອງເມື່ອຍ ແລະ ແລ່ນໄດ້ບໍ່ເທົາໃດນາທີ ເພາະຮ່່າງກາຍເຮົາຍັງບໍ່ຊິນເຄີຍກັບການອອກກຳລັງກາຍ ແຕ່ຫາກຍັງບໍ່ເລີກຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລ່ນມື້ນີ້ເມື່ອຍແລ້ວ ມື້ໜ້າກໍ່ຍັງມາແລ່ນໃໝ່ອີກຄັ້ງ ຮ່າງກາຍກໍ່ຈະຄ່ອຍໆ ປັບຕົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາແລ່ນໄດ້ດົນຂື້ນ ແລະ ເມື່ອຍກໍ່ໜ້ອຍລົງໄດ້ ສະນັ້ນກໍ່ພະຍາຍາມແລ່ນດຸໆ ຢ່າງນ້ອຍໃຫ້ແລ່ນໄດ້ມື້ລະ 5-10 ນາທີ ຕໍ່ເນື່ອງກັນ ແລະ ຄວນແລ່ນ 5 ມື້ຕໍ່ອາທິດກໍ່ຍັງດີ.
  • ຄ່ອຍໆ ເພີ່ມຄວາມທົນໄປເລື້ອຍໆ: ຖ້າແລ່ນກັນຕິດຕໍ່ກັນເລື້ອຍໆ ເຮົາຈະຮູ້ສຶກວ່າແລ່ນໄດ້ໃນໄລຍະໄກຂື້ນ ດົນຂື້ນ ແລະ ມີຄວາມທົນເພີ່ມຂື້ນ ເພາະຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະເລີ່ມຊິນເຄີຍກັບການແລ່ນເຮັດໃຫ້ໃຈເຕັ້ນຕຶກໆ ແລະ ບໍ່ຄວນແລ່ນເກີນຄວາມແຮງຂອງຕົນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຈະຮັບບໍ່ໄຫວ.
  • ທົດລອງແລ່ນໃຫ້ໄວຂື້ນ: ເຮົາບໍ່ຄວນແລ່ນແບບຂ້າມຂັ້ນກະໂດດບາດດຽວ ຕົວຢ່າງ ເຄີຍແລ່ນ 5-10 ນາທີແຕ່ກະໂດດໄປແລ່ນ 30 ນາທີບາດດຽວ  ເພາະການເພີ່ມຄວາມໄວ ຂອງການແລ່ນ ໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງຂອງກ້າມເນື້ອ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງປອດ ຊື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແລ່ນໄດ້ດົນ.
  • ການແລ່ນໃນທາງຊັນ: ການຝຶກຕົນເອງແລ່ນໃນທາງທີ່ຊັນກໍ່ເປັນອີກຢ່າງໜື່ງ ໃຫ້ທົດລອງເຮັດເບີ່ງກໍ່ດີ ເພາະການແລ່ນໃນທາງຊັນຈະຊ່ວຍເພີ່ມກຳລັງຂາ ເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງຂອງກ້າມເນື້ອໃນຕົນໂຕ ແລະ ກະດູກສັນຫຼັງ ພ້ອມຍັງຊ່ວຍປອດນຳອີກ ດັ່ງນັ້ນຫາກແລ່ນຕາມຫົນທາງ ທົດລອງໄປແລ່ນບ່ອນທີ່ຊັນໄວ້ແດ່ກະດີ ໄລຍະທໍາອິດກໍ່ຈະຮູ້ສຶກຍາກ, ເມື່ອຍແດ່ ແຕ່ຫາກແລ່ນເລື້ອຍໆ ກໍ່ຈະເຄີຍຊິນ.
  • ເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກ້າມເນື້ອ: ການແລ່ນຕ້ອງອາໃສກ້າມເນື້ອທຸກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ຊື່ງກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຄວນຕ້ອງເບີ່ງແຍງກ້າມເນື້ອຂອງເຮົາໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ໂດຍນອກຈາກຈະແລ່ນອອກກໍາລັງກາຍແລ້ວກໍ່ອາດຈະເພີ່ມທ່າອອກກຳລັງກາຍສຳລັບນັກແລ່ນ ເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກ້າມເນື້ອເພື່ອການແລ່ນໃຫ້ດີຂື້ນ.
  • ແລ່ນສະລັບດ້ວຍການຍ່າງໄວ: ຫາກແລ່ນເຕັມທີ່ແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າເມື່ອຍ ທົດລອງຄວາມໄວດ້ວຍການຍ່າງໄວຂື້ນ ໂດຍຍ່າງບາດກ້າວຍາວໆ ແບບເລັ່ງສະປີດໃຫ້ໄວກ່ວາເກົ່າ ວິທີນີ້ກໍ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຮ່າງກາຍບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຕືງຄຽດຫຼາຍເກີນໄປ ຖ້າຮ່າງກາຍເລີ່ມແລ່ນໄວໄດ້ຄ່ອຍເລັ່ງຄວາມແລ່ນປົກກະຕິ.
  • ຄວນຟັງເພັງເບົາໆ: ການຟັງເພັງຈັງຫວະສະບາຍຫູ ຫຼື ເພັງແນວຊ້າໆ ໃນຂະນະທີ່ແລ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ແລ່ນໄດ້ດົນ ເມື່ອທຽບກັບກຸ່ມທີ່ຟັງເພັງຈັງຫວະໄວໆ ຫຼື ບໍ່ຟັງເພັງເລີຍໃນຂະນະແລ່ນເລີຍ.
  • ຝຶກຫາຍໃຈຂະນະທີ່ແລ່ນໃຫ້ຖືກວິທີ: ໃນຂະນະທີ່ແລ່ນ ຄວນຫາຍໃຈເຂົ້າທາງດັງ ແລະ ປ່ອຍລົມຫາຍໃຈອອກພ້ອມກັນທັງປາກ ແລະ ດັງ ພ້ອມນີ້ການຫາຍໃຈຄວນປ່ອຍໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງສະບາຍ ແລະ ພະຍາຍາມຫາຍໃຈດ້ວຍທ້ອງ ໂດຍສູດຫາຍໃຈເຂົ້າໄປໃນປອດຈົນທ້ອງຂະຫຍາຍ ແລະ ບັງຄັບປ່ອຍລົມໃຫ້ອອກມາດ້ວຍທ້ອງ ເພາະການຫາຍໃຈບໍ່ຖືກວິທີຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຈຸກທ້ອງ ຂະນະແລ່ນໄດ້.
  • ເກີບທີ່ໃສ່ແລ່ນ ຫຼື ເຄື່ອງນຸ່ງ ທີ່ໃສ່ແລ່ນກໍ່ເປັນສີ່ງທີ່ີເບີ່ງຂ້າມບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ດັ່ງນັ້ນນັກແລ່ນຄວນຕ້ອງໃສ່ເກີບທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ທີ່ອອກແບບມາສຳລັບການແລ່ນໂດຍສະເພາະ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດແຮງກະແທກລະຫວ່າງຕີນ ກັບພື້ນດິນໄດ້ ອີກຢ່າງເຄື່ອງນູ່ງທີ່ໃສ່ແລ່ນກໍ່ຄວນເປັນເນື້ອຜ້າສະບາຍ ເພື່ອໃຫ້ລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ.