ວັນທີ 21 ກັນຍາ 2019ຜ່ານມານີ້ ການນຳຂອງເມືອງນ້ຳບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ພ້ອມດວ້ຍຄະນະກຳມະການຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ລົງກວດກາໂຄງການກໍ່ສ້າງນ້ຳລິນ ເພື່ອຫົດເນື້ອທີ່ສວນໝາກກຽ້ງຂອງຊາວກະສິກອນ 2 ບ້ານ. ນຳພາໂດຍທ່ານ ສົມພອນ ສີອຸດົມພັນ ເຈົ້າເມືອງນ້ຳບາກ,ມີຮອງເຈົ້າເມືອງ ພ້ອມດວ້ຍ ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ,ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຊາວສວນເຂົ້າຮວ່ມ.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມສັນຍາໂຄງການກໍ່ສ້າງເລກທີ 220/ກສກ, ລົງວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2019 ວ່າດວ້ຍການຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳລິນຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການປູກໝາກກຽ້ງພັນພື້ນເມືອງນ້ຳບາກຂອງບ້ານໂພນໄຊ ໃນເທດສະບານເມືອງ ແລະ ບ້ານຫວ້ຍຫົກ ກຸ່ມບ້ານນ້ຳງາ ເມືອງນໍ້າບາກ,ພາຍຫຼັງເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງຂອງບໍລິສັດຫອມສົມບັດ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງຄະນະກຳມະການຂັ້ນເມືອງ,ມາຮອດວັນທີ 21 ກັນຍາ 2019ນີ້ ຈີ່ງໄດ້ລົງກວດກາການກໍ່ສ້າງສຳເລັດຂອງໜ້າວຽກຢູ່ບ້ານໂພນໄຊແມ່ນສ້າງຝາຍນ້ຳລົ້ນຂະໜາດນ້ອຍ(ຫົວງານ) ເບ່ຕົ່ງເສີມເຫຼັກ, ສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳຂະໜາດບັນຈຸ 30 ແມັດກ້ອນ, ເດີນທໍ່ສົ່ງນ້ຳແຕ່ຫົວງານຫາອ່າງເກັບຍາວ 3.600 ແມັດ, ເດີນທໍ່ແຈກນ້ຳຈາກອ່າງໄປຫາສວນ 2 ພັນແມັດ, ແຈກຢາຍຈຸດຫົວກ໋ອກໃຊ້ນ້ຳ 5 ຈຸດ; ສຳລັບບ້ານຫວ້ຍຫົກສ້າງຝາຍນ້ຳລົ້ນຂະໜາດນ້ອຍ(ຫົວງານ) ເບ່ຕົ່ງເສີມເຫຼັກ, ສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳຂະໜາດບັນຈຸ 30 ແມັດກ້ອນ,ສ້າງເສົາຄ້ຳທໍ່ຂ້າມນ້ຳງາ 2 ເສົາ, ກ້ອນນ້ຳໜັກດຶງສາຍສະລິງ 2 ກ້ອນ, ເດີນທໍ່ສົ່ງນ້ຳຫົວງານຫາອ່າງເກັບ 2.700ແມັດ, ເດີນທໍ່ແຈກນ້ຳຈາກອ່າງໄປຫາສວນ 2 ພັນແມັດ,ແຈກຢາຍຈຸດຫົວກ໋ອກໃຊ້ນ້ຳ 5 ຈຸດແລະດິງສາຍສະລິງຂ້າມນ້ຳງາ 100 ແມັດ.

ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 285.202.000 ກີບ, ໂດຍແມ່ນທືນພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຍົກຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບໝາກກຽ້ງຂອງເມືອງນ້ຳບາກແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ KOPIA ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ. ພາຍຫຼັງສຳເລັດຈະມີ 133 ຄອບຄົວໄດ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ນ້ຳລິນຫົດສວນໝາກກຽ້ງໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 144 ເຮັກຕ່າ.

ພອນສັກສິງດາລັກ( ນັກຂ່າວເມືອງນ້ຳບາກ)