ການໃສ່ແຫວນເປັນແຟຊັ່ນຢ່າງໜື່ງ ສຳລັບຄົນລຸ້ນໃໝ່ ແລະ ເປັນທໍານຽມທີ່ປະຕິບັດກັນມາຕັ້ງແຕ່ບູຮານ ການໃສ່ແຫວນເລີ່ມມີຫຼາຍກ່ວາສາມພັນປີ ເພາະຄົນບູຮານຈະໃສ່ແຫວນເປັນການສະແດງຫຼັກຖານເອກະລັກປະຈໍາບຸກຄົນສະໄໝກ່ອນ ຈະໃສ່ແຫວນທີ່ມີສັນຍາລັກເປັນຫຼັກຖານວ່າຜູ້ໃສ່ແຫວນ ເປັນຜູ້ສືບທອດຕະກູນ ຫຼື ບຸກຄົນໃນຕະກູນ ມື້ໃດທີ່ພັດພາກຈາກກັນ ຫຼື ຕ້ອງຫ່າງໄກໄປດົນ ແຫວນຈະບອກເຖີງຄວາມເປັນໄປປະຈໍາຂອງບຸກຄົນ ແຕ່ຄົນບູຮານເຊື່ອວ່າ ການໃສ່ແຫວນຈະເສີມດວງກັບຜູ້ໃສ່ແຫວນ ຂື້ນຢູ່ກັບວ່າຈະໃສ່ແຫວນຫັຍງ ໃສ່ແນວໃດ ບົດຄວາມນີ້ເຮົາຈະມາແນະນໍາ:

ເລື່ອງການເງີນ ຜູ້ທີ່ໃສ່ແຫວນຕ້ອງການເສີມດວງເລື່ອງການເງີນ ຄວນເລືອກໃສ່ແຫວນຄໍາ, ແຫວນເງີນ ຫຼື ແຫວນທີ່ມີຫົວພອຍ ແລະ ແກ້ວຄິດສະຕໍສີເຫຼືອງ ໜ້າທີ່ການງານຈີ່ງຮຸ່ງເຮືອງ.

ເສີມບາລະມີ ຜູ້ທີ່ໃສ່ແຫວນຕ້ອງການເສີມດວງເລື່ອງໜ້າທີ່ການງານ ຄວນໃສ່ແຫວນເພັດສີຂາວ ຂອງນີ້ວນາງຂ້າງຂວາ ສ່ວນຜູ້ບໍລິຫານຄວນໃສ່ນີ້ວຊີ້ຂ້າງໃດກໍ່ໄດ້ ເພາະເພັດສີຂາວເສີມດວງເລື່ອງການປະສານໜ້າທີ່ການງານ ສ່ວນຜູ້ບໍລິຫານຈະເສີມບາລະມີຄວນໃສ່ນີ້ວຊີ້ ເພາະນີ້ວຊີ້ຄືອຳນາດເສີມບາລະມີ.

ປ່ຽນຮັກຂົມ ໃຫ້ເປັນຫວານ ຜູ້ທີ່ໃສ່ແຫວນຕ້ອງການເສີມດວງເລື່ອງຄວາມຮັກ ຄວນໃສ່ແຫວນເພັດຮູບຫົວໃຈ ຄວນໃສ່ນີ້ວນາງຂ້າງຂວາເພາະ ຄວາມເຊື່ອຊາວອີຢິບ ບູຮານເຊື່ອວ່ານີ້ວທີ່ວ່າມີເສັ້ນເລືອດໄຫຼມາຈາກຫົວໃຈ ຄວນເລືອກໃສ່ວັນຈັນ ເພາະມື້ທີ່ມີອໍານາດ ເສີມມົງຄຸນເລື່ອງຄວາມຮັກ ສ່ວນການໃສ່ນີ້ວກ້ອຍຂ້າງຊ້າຍ ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງຄວາມຮັກສາມເສົ້າ ແລະ ການໃສ່ແຫວນເພັດຮູບຫົວໃຈຂອງນີ້ວຊີ້ຂ້າງຂວາ ຫຼື ນີ້ວກ້ອຍຂ້າງຂວາຈະເສີມສະເໜ່ກັບເພດກົງກັນຂ້າມ.

ແກ້ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ຜູ້ທີ່ປະສົບບັນຫາເລື່ອງໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຄວາມວິຕົກກັງວົນໃຈ, ໂລກປະສາດ ແລະ ອາການຊືມເສົ້າ ຄວນເລືອກແຫວນເພັດ ທີ່ມີແຮ່ທົວມາລີນ ປະດັບນີ້ວນາງຂ້າງຂວາເພາະ ທົວມາລີນເປັນແຮ່ຊ່ວຍໃຫ້ສະບາຍໃຈ.

ຄວາມເຊື່ອໃນບູຮານ ຈະສອນລູກຫຼານວ່າ ກ່ອນໃສ່ແຫວນຈະໃສ່ນີ້ວໃດຄວນພິຈາລະນາວ່າຕົນເອງມີບັນຫາເລື່ອງໃດຕ້ອງການເສີມດວງເລື່ອງໃດ ຄວນເລືອກໃສ່ຕາມນີ້ວທີ່ລະບຸ.