ບັນດາໂຮງຮຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຈຳ ນວນ 741 ແຫ່ງ ພາຍຫລັງໄດ້ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ເນື່ອງຈາກນໍ້າຖ້ວມຂັງ ມາຮອດປັດ ຈຸບັນ ແມ່ນໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນ ເປັນປົກກະຕິແລ້ວ.

ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫລ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫລ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ນີ້ວ່າ: ໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງ ໝົດມີຈຳ ນວນ 741 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ ມີໂຮງຮຽນອະນຸບານ 77 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ (ມູນລະປະຖົມ ແລະ ປະຖົມສົມບູນ) 571 ແຫ່ງ, ມັດທະຍົມສຶກສາຕົ້ນ 68 ແຫ່ງ, ແລະ ມັດທະຍົມສົມບູນ 25 ແຫ່ງ, ສູນກາງນອກໂຮງຮຽນ ຂັ້ນແຂວງ 2 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມແຂວງ 2 ແຫ່ງ, ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງ 1 ແຫ່ງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ 2 ແຫ່ງ.

ເປີດການຮຽນ-ການສອນເປັນປົກກະຕິແລ້ວ

ນອກຈາກນີ້ ອຸປະກອນ-ສື່ສານການສອນ, ປື້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ, ປື້ມແຕ່ງບົດສອນ, ປື້ມອ່ານເສີມຕ່າງໆ, ໂຕະ, ຕັ່ງ ແລະ ອຸປະກອນໄອທີ ໄດ້ເສຍຫາຍຢ່າງຫລວງ ຫລາຍ ປະເມີນມູນຄ່າເສຍຫາຍ ເບື້ອງຕົ້ນຫລາຍກວ່າ 16 ຕື້ກີບ. ປັດຈຸບັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພວມກະກຽມສົ່ງສັງກະສີ, ປື້ມແບບຮຽນ, ປື້ມຄູ່ມືຄູ, ປື້ມຕິດຕາມການຮຽນ, ປື້ມຮຽກຊື່, ອຸ ປະກອນການຮຽນ, ກະດານດຳ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ ສະໜອງໃຫ້ໂຮງຮຽນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການສອນໄດ້, ສືບຕໍ່ລະດົມທຶນ ແລະ ວັດຖຸປັດໄຈຕ່າງໆຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ຜູ້ປະກອບການ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ພາຍໃນຂະແໜງການສຶກສາ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ.