ໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2019: ທີ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ທ່ານ ປອ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມປະທານຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸບໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, ປະເມີນການຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ ຢູ່ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ: ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນລະດູຝົນ ແຕ່ເດືອນ ມີຖຸນາ ຫາ ກັນຍາ ປີ 2019 ນີ້ ໄດ້ມີ​ຝົນ​ຕົກ​ໜັກ ເຮັດ​ໃຫ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຢູ່ 12 ແຂວງ ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຄື: ໄຊຍະບູລີ, ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ກວມເອົາທັງ​ໝົດ 58 ເມືອງ, 1.794 ບ້ານ, 178.361 ຄອບຄົວ, 662.954 ຄົນ, ມີ​ຜູ້ເສຍຊີວິດ 22 ຄົນ, ສູນຫາຍ 7 ຄົນ. ປະຊາຊົນຕ້ອງຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ປອດໄພ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ 169 ບ້ານ, 17.323 ຄອບຄົວ, ທີ່ຢູ່ອາໃສບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ເສຍຫາຍ 100% ຈໍານວນ 152 ຫຼັງ, ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ 569 ຫຼັງ, ເລົ້າເຂົ້າເສຍຫາຍ 100 % ຈໍານວນ 1.102 ຫຼັງ, ເນື້ອທີ່ນາເສຍຫາຍ 54 ພັນກວ່າ ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ໄຮ່ ເສຍຫາຍ 12 ຮຕ, ເນື້ອທີ່ສວນເສຍຫາຍ 5.822 ເຮັກຕາ, ໜອງປາເສຍຫາຍ 6.311 ໜອງ,  ມີງົວຕາຍ 2.472 ໂຕ, ຄວາຍ 774 ໂຕ, ແບ້ 905 ໂຕ, ໝູ 3.789 ໂຕ,  ຊົນລະປະທານ​ເສຍ​ຫາຍ 409 ແຫ່ງ, ເສັ້ນທາງເປ່ເພ່ 656 ຕອນທາງ ລວມຄວາມຍາວປະມານ 10.591 ກມ, ຂົວ​ເສຍ​ຫາຍ 88 ແຫ່ງ, ຂົວອູ່ 7 ແຫ່ງ,ໂຮງຮຽນເສຍຫາຍ 646 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍ 3 ແຫ່ງ, ສຸກສາລາ 45 ແຫ່ງ. ເຫດການນໍ້າຖ້ວມທີ່ໜັກ​ໜ່ວງ ໃນປີ2019 ແມ່ນເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ- ຕົ້ນເດືອນກັນຍາ ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາຊົນ ໃນ 47 ເມືອງ, 1.655 ບ້ານ, 169.916 ຄອບຄົວ, 546.099 ຄົນ, ມີ​ຜູ້ເສຍຊີວິດ 18 ຄົນ, ສູນຫາຍ 1 ຄົນ, ປະຊາຊົນຕ້ອງຍົກຍ້າຍເບື້ອງຕົ້ນ 10.163 ຄອບຄົວ, 39.506 ຄົນ, ໃນນີ້: ມີຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນຢູ່ບັນດາຈຸດສູນພັກເຊົາທີ່ທາງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈັດສັນໃຫ້ ແລະ ອີກຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນ ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ນໍາພີ່ນ້ອງ (ປະຈຸບັນ ຜູ້ຍົກຍ້າຍທັງໝົດໄດ້ກັບຄືນສູ່ບ້ານເຮືອນຂອງຕົນໝົດແລ້ວ). ຜ່ານການປະເມີນມູນຄ່າເສຍຫາຍ ຂອງທີມປະເມີນຜົນເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນ ໃນ 5 ແຂວງມີ: 1.250.759.866.932  ກີບ (ແຂວງ ອັດຕະປື 82.802.226.327ກີບ, ແຂວງ ເຊກອງ 137.578.886.407 ກີບ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 282.452.000.000 ກີບ, ແຂວງສາລະວັນ 747.926.269.820 ກີບ ແລະ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 484.378.000.000 ກີບ) ສ່ວນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສັງລວມຂໍ້ມູນ. ຕໍ່ກັບສະພາບຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນຈາກເຫດການໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຄັ້ງນີ້ ທາງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນນາມປະທານຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໃນເວລາເກີດໄພພິບັດ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ປະສານສົມທົບຢ່າງໄກ້ສິດກັບບັນດາແຂວງທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພພິບັດ ພ້ອມທັງໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກສຸກເສີນຮີບດ່ວນ ເປັນ ຕົ້ນ – ໄດ້ສົມທົບກັບກອງທັບນໍາໃຊ້ລົດ ຈໍານວນ 134 ຄັນ, ຍົນ ຈຳນວນ 05 ລຳ ແລະ ເຮືອ 83 ລຳ; ໃນນີ້ ນໍາໃຊ້ ລົດ ຈຳນວນ 31 ຄັນ, ເຮືອ 11 ລຳ ຈາກ ພາກສ່ວນ ປກສ ແລະ ຂະແໜງ ຮສສ ຈຳນວນ 49 ລຳ; ລົດບັນທຸກ ຂອງແຂວງໆ ລະ 2 ຄັນ ລວມ 12 ຄັນ ແລະ ລົດຜະລິດນ້ຳຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 3 ຄັນ ເພື່ອຈັດສົ່ງພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກສຸກເສີນໄປຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຢູ່ບັນດາແຂວງ ເຊັ່ນ: ເຮືອກູ້ໄພ ຈໍານວນ 38 ລໍາ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການກູ້ໄພ ແລະ ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ພ້ອມທັງສັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ; ເຕັ້ນນອນຄອບຄົວ 220 ຊຸດ;ນໍ້າດື່ມ 3 ພັນກວ່າແພັກ; ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ 1.506 ຊຸດ ລວມມູນຄ່າ 1.560.000.000 ກີບ; ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ ຈາກພາກທຸລະກິດ ມູນຄ່າ 1 ຕື້ ກີບ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນຈາກສູນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳອາຊຽນ (AHA centre) ຈຳນວນ 81.000ກ່ວາ ໂດລາ (ທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ວັນທີ 7 ເຖິງປະຈຸບັນ ທາງກະຊວງ ຮສສ ໄດ້ຈັດສົ່ງໃຫ້ແຂວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ບໍ່ໄດ້ເກັບເຄື່ອງໄວ້ຢູ່ສາງ), ລັດຖະບານອະນຸມັດເງິນໃຫ້ເບື້ອງຕົ້ນຈໍານວນ 5 ຕື້ ກີບ ນໍາໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ມອບໃຫ້ບັນດາແຂວງທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມໃນຄັ້ງນີ້ ລວມທັງ ໄດ້ມອບເງິນໃນບ້ວງກອງທຶນແຮນໍ້າມັນສຸກເສີນ ໃຫ້ບັນດາແຂວງ ລວມທັງໝົດ 450 ລ້ານກີບ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານ ຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍ ເຫຼືອບັນເທົາທຸກໄປໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ;ແຕ່ງຕັ້ງທີມງານລົງປະເມີນຜົນຄວາມຕ້ອງການຮີບດ່ວນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ອຂື້ນແຜນຄົບຊຸດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນແຕ່ລະໄລຍະຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວທຸກທົ່ວໜ້າຈົ່ງຊ່ວຍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພ, ແກ່ກຳລັງ ປກສ, ປກຊ ທີ່ຈິງໃຈແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ມີສະຕິໃສນການບໍລິໂພກສື່;ໄດ້ສ້າງແຜນຮັບມືກັບໄພພິບັດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ນີ້ ລັດຖະບານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ແຂວງ ເພື່ອກຳນົດມາດຕະການຮັບມືຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ເມືອງ; ໄດ້ມີການແຈ້ງເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ກ່ອນເກີດເຫດການໄພພິບັດ ຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍກອງເລຂາຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນແລ້ວ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນ, ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພ ພິບັດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະສານດ່ວນ ເພື່ອທົບທວນຄືນມາດຕະການຮັບມືກັບເຫດການໄພພິບັດ; ໄດ້ປະສານງານດ່ວນຫາຄະນະປະສານງານຂອງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອວາງມາດຕະການແກ້ໄຂ ແລະ ຮັບມື ເພື່ອແກ່ໄຂແຕ່ຫົວທີ ພ້ອມທັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາແຂວງ ທີ່ຖືກກະທົບຈັດຕັ້ງຮູບບັນຊາການສຸກເສີນຮັບມືກັບໄພພິບັດ; ໄດ້ສຸມກຳລັງພົນຈາກພາກສ່ວນກອງທັບ 4,246 ຄົນ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 1,643 ຄົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກ 10,554 ຄົນ ລວມທັງໝົດ 16,443 ຄົນ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການປະກອບສ່ວນຈາກກຳລັງຂອງບັນດາພະນັກງານ ແລະ ສັງຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມກູ້ໄພໃນຄັ້ງນີ້; ພ້ອມກັນນີ້,​ ໂດຍໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກລັດຖະບານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການລະດົມບໍລິຈາກນໍາສັງຄົມຜ່ານສື່ມວນຊົນ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 7- 23 ກັນຍາ 2019 ກໍ່ໄດ້ມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າມາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທັງເປັນເງິນ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ເຊິ່ງມາຮອດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2019  ລວມມູນຄ່າ ເປັນເງິນກີບ 10.524.815.000 ກີບ, ເງິນໂດລາ  511.915 ໂດລາ, ນໍ້າດື່ມ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກຈໍານວນໜຶ່ງ  ປະຈຸບັນ ໄດ້ຂົນສົ່ງເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ທີ່ໄດ້ຮັບບໍລິຈາກ ເປັນຕົ້ນ ເຂົ້າກິນ, ນໍ້າດື່ມ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງນອນ, ເຄື່ອງ ໃຊ້ຄົວເຮືອນ, ອື່ນໆ ມູນຄ່າ 1 ຕື້ກີບ ນໍາໄປຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ ໃນບັນດາແຂວງຢູ່າງ ແລະ ພາກໄຕ້ແລ້ວ ແລະ ປະຈຸບັນ ຍັງມີເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ຈໍານວນໜຶ່ງ ຢູ່ ສາງກະຊວງ ຮສສ ແລະ ກໍາລັງປະສານກັບກອງທັບ ເພື່ອນໍາສົ່ງເຄື່ອງດັ່ງກ່າວໄປເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ ເປັນຕົ້ນ – ເຄື່ອງ ໃຊ້ຄົວເຮືອນ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງນອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ເຕັ້ນນອນຄອບຄົວ, ອື່ນໆ…. ນອກຈາກນີ້ ທາງກະຊວງ ຮສສ ໄດ້ປະສານສົມທົບ ກັບສູນປະສານງານຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາອາຊຽນ ຫຼື ສູນອາຮາ (AHA Centre) ໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກສຸກເສີນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຍົນກອງທັບ ປະເທດມະເລເຊຍ ຂົນສົ່ງມາລົງສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ເພື່ອນໍາໄປຊ່ວຍປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ເຊິ່ງລວມມີ: ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄອບຄົວ 330 ຊຸດ, ເຄື່ອງສຸຂະອານາໄມ 1.596 ຊຸດ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ 1.144 ຊຸດ, ມຸ້ງ 1.400 ດາງ, ກະຕຸກນໍ້າແບບພັບໄດ້ 1.400 ຕຸກ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 81.508,46 ໂດລາສະຫະລັດ, ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ນໍາສົ່ງໃຫ້ ບັນດາແຂວງ ໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019 ເປັນທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ ແລະ ໄດ້ແຈກຢາຍເຂົ້າເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ຈຳນວນທັງໝົດ 5617.4 ໂຕນ ໃນນີ້ປະກອບມີ ເຂົ້າຈາກກອງທຶນເພື່ອນຮ່ວມງານ KR1ຈຳນວນ 1,676 ໂຕ, ເຂົ້າຈາກຄັງສະສົມຂອງລັດ ຈຳນວນ 2,421.40​ ໂຕນ, ເຂົ້າ Asean+3 ຈຳນວນ 1.500 ໂຕນ (ກຳລັງແຈກຢາຍບັນດາແຂວງ ໃນນີ້ 1000 ໂຕນແຈກຢາຍໃຫ້ ແຂວງອັດຕະປື) ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກເຂົ້າ ຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ ຈຳນວນ 20​ໂຕ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພີ່ນ້ອງປະຊົນຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດອີກດ້ວຍ. ໄດ້ປະສານສົມທົບແຜນຮັບມືກັບໄພພິບັດ ກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການໃນຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ສ້າງແຜນຮັບມືກັບໄພພິບັດ ປະຈຳປີ 2019 ພ້ອມທັງກຳນົດມາດຕະການ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເວລາເກີດເຫດການໄພພິບັດ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ຂັ້ນແຂວງ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນດັ່ງກ່າວ ແລະ ກຳນົດມາດຕະການຮັບມືໃນຂັ້ນຂອງຕົນ. ນອກຈາກນີ້, ກະຊວງ ຮສສ ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງສູນປະສານງານສຸກເສີນຂື້ນ ຢູ່ ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ກະຊວງ ຮສສ ພ້ອມທັງໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງບັນດາແຂວງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງສູນປະສານງານຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ. ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ທາງດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໃນການປະສານງານລວມສູນ ການຊ່ວຍເຫຼືອທັງໄລຍະສຸກເສີນ ແລະ ຟື້ນຟູຄືນຫຼັງໄພພິບັດ. ປະຈຸບັນທາງກະຊວງແຮງງານ ແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ໃນນາມກອງເລຂາຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍໄດ້ຮັບການ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການຈາກສູນປະສານງານ ຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທໍາອາຊຽນ AHA Centre ໄດ້ ທໍາການ ສ້າງເຄື່ອງມື ໃນການປະເມີນຜົນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຟື້ນຟຸ ໃນໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ໂດຍ ມີ ບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນທີມງານ ລົງປະເມີນຜົນໃນ 6 ແຂວງ ໂດຍແບ່ງເປັນ 3 ທີມ  ທີມ ລະ 2 ແຂວງ ໃຊ້ເວລາ 2 ອາທິດ ເລີ່ມວັນທີ 21 ກັນຍາ ເຖີງ 5 ຕຸລາ 2019  ຫຼັງຈາກການລົງປະເມີນແລ້ວສໍາເລັດແລ້ວ ຂໍ້ມູນຜົນເສຍຫາຍ  ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຟື້ນຟູ ຈະມີຄວາມຊັດເຈນຂື້ນ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການວາງແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຟື້ນຟູຄືນຫຼັງໄພພິບັດ. ນອກຈາກນີ້ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າຄື:ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຊ້ມາດຕະການຮັບມືກັບໄພພິບັດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ປະສານງານຕິດ ຕາມພະຍາກອນ ແລະ ແຈ້ງຂ່າວເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ທັນເວລາ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີຢູ່; ສືບຕໍ່ໃນການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວ ໃນການຕິດຕາມເກັບກຳຂໍ້ມູນ ການສ້ອມແປງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການ ເປັນຕົ້ນ​ – ເສັ້ນທາງ, ຂົວ, ໄຟຟ້າ, ນໍາປະປາ, ແຫຼ່ງນໍ້າກິນ ນໍ້າໃຊ້, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ, ອື່ນໆ; ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ ທີ່ອາໃສຢູ່ສູນພັກເຊົາ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງປັດໃຈ ອາຫານ, ນໍ້າດື່ມ, ການຢູ່ກິນທີ່ປອດໄພ, ສຸຂະອານາໄມ, ສຸຂະພາບ, ອື່ນໆ; ສືບຕໍ່ໃນການປະສານສົມທົບ ກັບພາສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ ນໍາໃຊ້ກໍາລັງແຮງ ຂອງ ກອງທັບ, ຕໍາຫຼວດ, ຊ່າວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ, ກາແດງ, ອາສາສະໝັກ, ອື່ນໆ ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ ແລະ ຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ.