ການຂີ່ລົດຖີບເປັນກິດຈະກຳອອກກຳລັງກາຍເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ກໍ່ວ່າໄດ້ ການຂີ່ລົດຖີບ ຫຼື ເຄື່ອງຖີບລົດຖີບເພື່ອອອກກຳລັງກາຍ. ເພາະການຂີ່ລົດຖີບໃຫ້ປະໂຫຍດກັບຕົນເອງ ແລະ ສັງຄົມ ມື້ນີ້ເຮົາມີບົດຄວາມມາສະເໜີທ່ານ ໂດຍສະເພາະສຳລັບຄົນທີ່ຮັກສຸຂະພາບບໍ່ຄວນພາດ.

ການຂີ່ລົດຖີບໄດ້ຫຼາຍຢ່າງກ່ວາທີ່ທ່ານຄິດເຊັ່ນ:

  1. ນໍ້າໜັກຫຼຸດ: ການຂີ່ລົດຖີບ 1 ຊົ່ວໂມງ ສາມາດເຜົາຜານພະລັງງານສະເລ່ຍບໍ່ຕ່ຳກ່ວາ 600 ແກວລໍລີ ແລະ ຖ້າຂີ່ຂື້ນພູເຂົາແລ້ວຈະຍີ່ງເຜົາຜານຫຼາຍຂື້ນ.
  2. ລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດດີ ແລະ ຫົວໃຈແຂງແຮງຂື້ນ: ພະຍາດຫົວໃຈບໍ່ມີທາງໄດ້ກິນເຮົາແນ່ນອນ, ພ້ອມທັງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ ແລະ ປ້ອງກັນຫຼາຍພະຍາດ ເຊັ່ນ: ຄວາມດັນ, ເບົາຫວານ, ພູມແພ້… ອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນ.
  3. ເຮັດໃຫ້ກ້າມຂາ ແລະ ໜ້າທ້ອງແໜ້ນ: ຖ້າຜູ້ຍິງຄົນໃດທີ່ຂາໃຫຍ່ ແລະ ມັກອ້າງວ່າເປັນກຳມະພັນ ຈະໝາະຢ່າງຍີ່ງ ພຽງແຕ່ທ່ານຂີ່ລົດຖີບເປັນປະຈຳ 1-2 ອາທິດ ທ່ານຈະເຫັນການປ່ຽນແປງຢ່າງແນ່ນອນ.
  4. ເປັນມິດຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ: ແນ່ນອນທ່ານບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ນໍ້າມັນ ແລະ ບໍ່ເກີດມົນລະພິດຕໍ່ທຳມະຊາດ.
  5. ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດດີຂື້ນ: ເນື່ອງຈາກການອອກກຳລັງກາຍ ເປັນການພັກຜ່ອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນຕອນເຫື່ອອອກ ເພາະໄດ້ລະບາຍຂອງເສຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ.

ວິທີການຂີ່ລົດຖີບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ:

ສຳລັບຄົນທີ່ເລີ່ມຂີ່ລົດຖີບໃໝ່ໆ ມັກເຂົ້າໃຈຜິດ ແລະ ພະຍາມຍາມໃຊ້ເກຍສູງ ສໍາລັບການຖີບໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ພິຈາລະນາວ່າທາງໄປຈະເປັນແນວໃດ ທາງທີ່ຄວນເລືອກໃສ່ເກຍຕໍ່າໄວ້ກ່ອນ ແລະ ຖີບໃຫ້ແລ່ນໄປເລື້ອຍໆ ໂດຍຖີບຂາດ້ວຍຄວາມຖີ່ປະມານ 70 ຮອບຕໍ່ນາທີ ພະຍາຍາມຖີບໃຫ້ຂາຄົງທີ່ ຖ້າມີທາງຂື້ນຄ່ອຍ ຫຼື ມີລົມຕ້ານກໍ່ຄ່ອຍສະລັບເກຍຕ່ຳເກຍສູງຕາມກັນໄປ.