ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 1ຕຸລາ 2019 ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງເມືອງນອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ( ສະບັບປັບປຸງ). ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຈັນສະໝອນ ອະລິຍະວົງ ຫົວໜ້າສູນບໍລິການ ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ, ທ່ານ ນາງ ສັງທອງ ກຽດຕະວົງ ປະທານກວດກາພັກ-ລັດເມືອງ, ທ່ານ ບຸນໄມ ໄຊຍະນວນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການເມືອງນອງ, ມີບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າ ສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ອຳນວຍການໂຮງໝໍ, ຕະຫຼອດຮອດຫົວໜ້າປະຈຳສຸກສາລາໃນທົ່ວເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ກັບສັງຄົມໂດຍຖືເອົາຄົນເປັນກົກທັງແມ່ນເງື່ອນໄຂ ແລະຈຸດພິເສດອັນພົ້ນເດັ່ນຂອງສັງຄົມດັ່ງນັ້ນພັກ-ລັດຈຶ່ງເພີ່ມທະວີຊຸກຍູ້ໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ດ້ວຍການອອກເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດເພື່ອສະສົມເປັນກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ,ກອງທຶນດັ່ງກ່າວສ້າງຂຶ້ນມາບໍ່ສະເພາະແຕ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດເປີດໂອກາດໃຫ້ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍປະຊາຊົນທີ່ຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳກໍ່ສາມາດເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມນີ້ໄດ້, ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໝຶ່ງວ່າກອງທຶນປະກັນຕົນ, ໃນເວລາເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍໄປໂຮງໝໍກໍ່ປິ່ນປົວຟີ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

ທ່ານ ວັນນະແສງ ກອງໄຊສີ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປະຈຳແຂວງສະຫວັນນະເຂດກໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຊີ້ແຈງໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ( ສະບັບປັບປຸງ). ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຈຸດປະສົງ, ໃຫ້ຮູ້ເຖິງນະໂຍບາຍການປະກັນສັງຄົມ,ການອຸດໜູນພາກລັດ, ການອຸດໜູນພາກແຮງງານ, ການອຸດໜູນຜູ້ປ່ວຍການ, ອຸດໜູນເສຍກຳລັງແຮງງານ, ອຸດໜູນບຳນານ, ເສຍຊີວິດ, ອຸດໜູນສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ, ອຸດໜູນວ່າງງານ ແລະອື່ນໆ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄຳຄິດຄຳເຫັນຫຼາຍໆບັນຫາແລະໄດ້ມີການຖົກຖຽງກັນ ໃນກໍລະນີ: ຄົນເຈັບໄປນອນໂຮງໝໍແຕ່ຢາທີ່ຈະຮັກສາຄົນເຈັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວແມ່ນທາງໂຮງໝໍບໍ່ມີ ຍາດຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ໄປຊື້ຢາຈາກຂ້າງນອກເພື່ອມາປິ່ນປົວ ແລະຕ້ອງໄດ້ເສຍເງິນຂອງຕົນເອງ, ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້:ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ(ສະບັບປັບປຸງ).ເພິ່ນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບພາຍໃນໂຮງໝໍໂດຍກົງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ, ຖ້າບໍຢາກເສຍເງິນຕົນເອງໃນກໍລະນີທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນຕ້ອງສອບໄປສອບຖາມ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານນີ້ເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນອະທິບາຍ, ແນະນຳລາຍລະອຽດທຸກຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະຄວນປະຕິບັດຕາມລະບຽບທີເພິ່ນກຳນົດໄວ້.

ນັກຂ່າວເມືອງນອງ