ຫຼັງຈາກລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ນໍ້າເຊນ້ອຍ ໄດ້ຫຼຸດລົງ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ຂົວທີ່ສັນຈອນໄປມາລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານຫຼາຍແຫຼ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ຂົວຫລາຍແຫ່ງຖືກນໍ້າເຊາະເຈື່ອນຈົນເປ່ເພເສຍຫາຍ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້, ສະນັ້ນ, ມາໃນທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ ທີ່ຜ່ານມານີ້, ທາງການນໍາຂັ້ນເມືອງ ສົບທົບກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ການນໍາຂັ້ນເມືອງ ສົບທົບກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ນໍາໂດຍ ທ່ານ ອ່ອນລໍາພັນ ບົວສີແກ້ວ ເຈົ້າເມືອງ ໄຊບູລີ ,ໄດ້ລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ປະຊາຊົນ ເລັ່ງສ້ອມແປງຂົວ 7 ແຫ່ງພາຍໃນເມືອງໄຊບູລີ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ, ໃນນັ້ນມີ ຂົວໄມ້ ບ້ານກາຈຸ, ຂົວຫ້ວຍລັງກາ ບ້ານສະຫວ່າງ, ຂົວເບເລ ຫ້ວຍປາກຄູນ ບ້ານສີວິໄລ, ຂົວຫ້ວຍຂົວ ແລະ ຫ້ວຍຍາງ ບ້ານແກ້ງແວງ, ຂົວຫ້ວຍຄັນແທ ແລະ ຫ້ວຍຕາບອງຮາບ ບ້ານດົງໝາກໄຟ, ເຊິ່ງການສ້ອມແປງຂົວໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການອຸປະຖໍາ,ປະກອບສ່ວນຈາກບໍລິສັດຕ່າງໆ

ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ

ໃນນັ້ນມີ ບໍລິສັດໝູຄໍາ ປະກອບສ່ວນລວມມູນຄ່າ 25 ລ້ານກີບ ,ບໍລິສັດ ຊັນເປເປີ 20 ລ້ານກີບ, ບໍລິສັດສີວິໄລແຮ່ – ຊາຍ 8 ລ້ານ 5 ແສນກີບ, ບໍລິສັດວັດທະນາແຮ່- ຊາຍ 4 ລ້ານ 5 ແສນກີບ, ລວມມູນຄ່າໃນການສ້ອມແປງທັງໝົດ 80 ລ້ານກວ່າກີບ, ນອກນັັ້ນ ຍັງມີຍານ ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ໃນການສ້ອມແປງຂົວ, ສ່ວນແຮງງານແມ່ນອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ປະຊາຊົນສາມັກຄີ ສຸມທຸກເຫື່ອແຮງໃສ່ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຂົວດັ່ງກ່າວສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ເປັນປົກກະຕິແລ້ວ ແລະ ຍັງມີຂົວອີກ 3 ແຫ່ງທີ່ມີຈະແຜນສ້ອມແປງຄືນໃໝ່ໃນອີກຕໍ່ໜ້າ.