ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸກຂະພາບຕາທົ່ງປົ່ງ ຮ່ວມກັບ ສະພາອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ມູນນິທິ ເອິນິວວີເຊິນ ແລະ ສະມາຄົມທຸລະກິດສິງກະໂປຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັນຈັດໂຄງການ ຜ່າຕັດແກ່ນຕາຂຸ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການປິ່ນປົວ ໃນທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງທີ່ໃກ້ຄຽງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 11-13 ຕຸລາ 2019 ທີ່ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຕາທົ່ງປົ່ງ ໂຮງໝໍເມືອງ 9 ແຫ່ງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນແຕ່ ວັນທີ 4-9 ຕຸລາ 2019.

Medialaos Massmedia