ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄູແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 7 ຕຸລາ ຄົບຮອບ 25 ປີ (7 ຕຸລາ 1994- 7 ຕຸລາ 2019)
ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ເວລາໃດກໍໃຫ້ຄວາມສາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ຖືເອົາຄູສອນເປັນກົກໃນການຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ ກໍຄືການພັດທະນາຊັບພະ ຍາກອນມະນຸດ ເພາະຄູມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງອະນາຄົດໃຫ້ຄົນແຕ່ລະລຸ້ນ ແລະ ໃນພາລະ ກິດສ້າງສາ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງບົດບາດຂອງຄູແລ້ວ ກໍມີຫຼາຍນັກການເມືອງ, ນັກສຶກສາສາດ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ຂະໜານນາມຄູວ່າ: ຄູແມ່ນຄົນຂອງພັກ, ຄູແມ່ນວິສາວະກອນແຫ່ງດວງວິນຍານ, ຄູແມ່ນແມ່ພິມຂອງຊາດ, ຄູແມ່ນພໍ່ແມ່ຜູ້ທີສອງຂອງເດັກ, ຄູແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ສາມາດຖ່າຍທອດໃຫ້ແກ່ຜູ່ອື່ນ, ຄູຄືຜູ້ນໍາພາການປ່ຽນ ແປງໃໝ່ ແລະ ອື່ນໆ. ເມື່ອທົບທວນເບິ່ງແລ້ວຈະເຫັນວ່າພາລະໜ້າທີ່ຂອງຄູແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ໜັກໜ່ວງ ແລະ ມີຂອບເຂດກວ້າງຂວາງຫຼາຍໃນການດໍາເນີນພາລະກິດການສຶກສາຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮັບປະກັນການສະໜອງສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈແກ່ປະຊາຊົນ.

ຄັດຂໍ້ມູນຈາກ: ສານອວຍພອນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກີລາ
MEDIALAOS