ໃຜໆ ກໍ່ມັກຄວາມລ້ຳລວຍເງີນຄຳ ດັ່ງນັ້ນທຸກຄົນຈີ່ງດຸໝັ່ນໃນການເຮັດວຽກຫາເງີນ ແຕ່ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າບ້ານທີ່ມີລັກສະນະດີ ກໍ່ເປັນການສົ່ງເສີມໃນເລື່ອງການເງີນ ຂອງຜູ້ອາໃສຄືກັນ ມື້ນີ້ເຮົາລວມ 5 ລັກສະນະບ້ານທີ່ດີ ຢູ່ແລ້ວຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມດວງເລື່ອງໂຊກລາບເງີນທອງໃຫ້ກັບຄົນໃນບ້ານ ໃຫ້ເງີນທອງໄຫຼມາເທມາ ທ່ານຄວນລອງພິຈາລະນາກັນເບີ່ງວ່າບ້ານເຮົາຢູ່ອາໃສ ຫຼື ກຳລັງວາງແຜນຈະຊື້ມີລັກສະນະຕາມນີ້ ຫຼື ບໍ່?

ສະນໍ້າ ຫຼື ບໍ່ນໍ້າເພື່ອເສີມຄວາມຮົ່ມເຢັນ

ເຮືອນທີ່ມີສະນໍ້າ ຫຼື ບໍ່ນໍ້າບໍລິເວນໜ້າບ້ານຖືເປັນທຳເລດີ ຖ້າເປັນບ້ານທີ່ຕິດຕາມຄອງນໍ້າແມ່ນຍີ່ງເປັນການດີ ແຕ່ຖ້າຫາກເປັນຄອນໂດ ຫຼື ເຮືອນບໍ່ຄວນຕົບແຕ່ງດ້ວຍນໍ້າພຸ ຫຼື ນໍ້າຕົກ ໃຫ້ມີຄວາມເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສາຍນໍ້າ ເພາະສາຍນໍ້ານອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມເຢັນ, ຄວາມຮົ່ມໃຫ້ກັບເຮືອນແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກສະບາຍເວລາທີ່ເບີ່ງ ຍັງຖືວ່າເສີມຄວາມລ້ຳລວຍ ຕາມຫຼັກຮວງຈຸ້ຍ (ຕຳລາຈີນ) ເຊື່ອວ່າສາຍນໍ້າຈະນໍາພາໂຊກລາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມຈະເລີນແກ່ຜູ້ຢູ່ອາໃສ.

ປະຕູໜ້າບ້ານ

ປະຕູໜ້າບ້ານນັບວ່າເປັນຕົ້ນທາງຂອງຄວາມລໍ້າລວຍ ເພາະສະນັ້ນຄວນຈະຕ້ອງເປີດ-ປິດແບບສະດວກສະບາຍ ເບີ່ງແຍງໃຫ້ສວຍງາມບໍ່ຊຸດໂຊມ ແລະ ຄວນຢູ່ຊ້າຍມື ຂອງໜ້າບ້ານ ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມໂຊກລາບ ແລະ ເອີ້ນເງີນຄຳເຂົ້າມາຢ່າງລຽນຕິດ ນອກຈາກນີ້ເມື່ອເປີດປະຕູເຂົ້າມາບໍ່ຄວນເຫັນຂັ້ນໃດ ຫຼື ກົງກັບປະຕູຫຼັງບ້ານ ບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນຍີ່ງເຮັດໃຫ້ເງີນຄຳຮົ່ວໄຫຼ, ແຕ່ຖ້າໜ້າບ້ານຜູ້ໃດເມື່ອເປີດປະຕູແລ້ວເຂົ້າມາເຫັນຂັ້ນໃດ ຫຼື ກົງກັບປະຕູຫຼັງບ້ານ ຄວນຫາແນວມາກັ້ນໄວ້ກໍ່ໄດ້.

ຕົ້ນໄມ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງ

ບ້ານທີ່ໃຫ້ຄວາມຮົ່ມເຢັນໃນບໍລິເວນບ້ານຖືວ່າເປັນບ້ານທີ່ມີລກສະນະດີ ເພາະຕົ້ນໄມ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ຮວງຈຸ້ຍ (ຕາມຕຳລາຈີນ) ຂອງບ້ານ ແລະ ຖ້າສຶກສາເລື່ອງສີ ແມ່ນໃຫ້ເລືອກສີຂຽວຖືວ່າເປັນສີທີ່ສົ່ງເສີມໃນເລື່ອງຄວາມຈະເລີນງອກງາມ ດັ່ງນັ້ນ ບ້ານທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ຮອບບ້ານ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບອິດທິພົນສົ່ງເສີມໃຫ້ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ຕ້ອງໝັ່ນເບີ່ງແຍງຕົບແຕ່ງຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ສວຍງາມ, ຢ່າໃຫ້ຫ່ຽວ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໂຊກລາບເສື່ອມ ພ້ອມນີ້ບໍ່ຄວນປູກຕົ້ນໄມ້ໄວ້ກາງບ້ານ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທາງດ້ານການເງີນໄດ້.

ຫັນໜ້າໃຫ້ຖືກທິດມົງຄຸນ

ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເລືອກບ້ານໄປທິດຕະເວັນອອກ ຫຼື ທິດເໜືອ ເພາະເວລາຕອນເຊົ້າແສງແດດອ່ອນໆ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ບ້ານຮ້ອນແຮງ, ແຕ່ຫາກຕ້ອງການສັບຊິນ ຄວນຫັນໜ້າບ້ານໄປທາງທິດໃຕ້ຈະດີທີ່ສຸດ ເພາະຈະຢູ່ໃນທິດທາງລົມ ເຮັດໃຫ້ມີລົມພັດເຂົ້າມາໃນບ້ານຕະຫຼອດປີ ຕາມຮວງຈຸ້ຍ (ຕຳລາຈີນ) ເຊື່ອວ່າລົມຈະພັດເອົາພະລັງງານດີເຂົ້າມາໃນບ້ານ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຄ້າຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.

ຮົ້ວບ້ານສາມາດເກັບສັບສິນ

ບ້ານປັດຈຸບັນມັກຈະນິຍົມສ້າງຮົ້ວແບບໂປ່ງໃສ ເພື່ອສະແດງຄວາມງາມຂອງບ້ານ ແຕ່ນັບວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ຜິດ ເພາະຮົ້ວບ້ານທີ່ໂປ່ງ ແລະ ຕ່ຳຈົນເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ການເກັບໂຊກລາບບໍ່ຢູ່ ແຕ່ຖ້າຕ້ອງການສ້າງ ໃຫ້ສ້າງສະເພາະທາງໜ້າ ສ່ວນດ້ານອື່ນໆ ອາດຈະປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ບັງຕາ ຕາມແນວຮົ້ວເອົາໄວ້ ໂດຍຈະເລືອກຕົ້ນໄມ້ມົງຄຸນ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນໄຜ່,​ ຕົ້ນເຂັມ ແລະ ອື່ນໆ ມາປູກກໍໍໄດ້.