ປະມານ 71% ຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຖືກປະລະຢ່າງໜ້ອຍ 2 ດ້ານເຊັ່ນ: ໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ລວມທັງບ່ອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ອົງການອຸຍນີເຊັບໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງທົ່ວປະເທດໃນໂອກາດວັນຄົບຮອບ 30 ປີ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ເພື່ອສ້າງກາລະໂອກາດ ແລະ ພັດທະນາທ່າແຮງບົ່ມ ຊ້ອນຂອງຄົນລາວ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030 ແລະ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນ ວັນທີ 7 ຕຸລາ ໂດຍການເຂົ້າ ຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ທ່ານ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ (Mr Octavian Bivol) ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອຸຍນີເຊັບ, ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ), ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ລັດຖະບານໄດ້ ເຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ໃນວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ຊຶ່ງເດັກໃນມື້ນີ້ຄືຜູ້ນໍາໃນມື້ໜ້າ ແລະ ເປັນຜູ້ສືບທອດພາລະກິດໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຄຊກມດ ຮ່ວມກັບບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າ ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ ເຫັນ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ, ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການປະ ຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດ ທິເດັກ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງແຂວງໃນການສຸມໃສ່ປະ ຕິບັດສິດທິຂອງເດັກທຸກຄົນ ກ້າວໄປເຖິງການຮັບຮອງເອົາຄວາມໝາຍໝັ້ນໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກທຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ ຄວາມໝາຍຫມັ້ນໃນການປະຕິບັດສິດທິເດັກປຽບເໝືອນຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງບາດກ້າວໜຶ່ງໃນການປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ສປຊ. “ເດັກໃນວັນນີ້ ຄືຜູ້ນໍາໃນວັນໜ້າ; ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັບທຸກຂະ ແໜງການ ເພື່ອໃຫ້ເດັກທຸກຄົນໄດ້ຮັບສິດທີ່ພວກເຂົາຄວນໄດ້ຮັບ.

ທ່ານກ່າວອີກວ່າ: ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍ ດ້ານກໍຕາມ ແຕ່ເດັກໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີທ່າອ່ຽງຖືກປະລະຂ້ອນຂ້າງສູງອີງຕາມບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປະເມີນຜົນຄວາມຄືບໜ້າຂອງສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງເດັກໃນລາວ ປະມານ 71% ຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີຖືກປະລະຢ່າງໜ້ອຍ 2 ດ້ານເຊັ່ນ: ໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ການປົກປ້ອງເດັກ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ, ບ່ອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຖິງແມ່ນວ່າການຖືກປະລະມີເຫດຜົນສໍາຄັນຂອງແຕ່ລະຄົນ ແຕ່ກໍຍັງສົ່ງຜົນກະທົບໄປເຖິງຕົວເດັກເອງ ແລະ ຄອບຄົວ, ການ ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດ ຖະກິດກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ ຖ້າຫາກເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ ຫຼື ເດັກເຕ້ຍ ແລະ ເດັກຖືກປະລະບໍ່ສາມາດຮຽນຕໍ່ໃນໂຮງຮຽນໄດ້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ທ່ານຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ຈົ່ງພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢ່າງກົງໄປກົງມາໂດຍຕິດພັນກັບສະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງທ້ອງ ຖິ່ນຕົນກ້າວໄປເຖິງການຮັບ ຮອງເອົາຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ເພື່ອໄປນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມລະດັບສູງທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2019.