ສະຫາຍ ນາງ ຄໍາພູ ລິດທິສັກ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ,ຮອງເຈົ້າເມືອງໆໂຂງ ໄດ້ຜ່ານບົດລາຍງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງໂຂງ ໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 2019 ນີ້ວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2014 – 2019ນີ້,ອົງຄະນະພັກເມືອງໂຂງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ນຳພາ ຕໍ່ການປັບປຸງຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຕາມທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 8,2 % ອັນພົ້ນເດັ່ນ ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ ສາມາດຜະລິດເຂົ້າໄດ້ທັງໝົດ 385.115,84 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ໃນນັ້ນ: ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍນາປີ 4,2 ໂຕນ/ຮຕ, ຜົນຜະລິດ 334.011 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍນາແຊງ 4,7ໂຕນ/ຮຕ, ຜົນຜະລິດ 51.104,84 ໂຕນ, ເຂົ້າຂາຍເປັນສິນຄ້າ 119.442,81 ໂຕນ, ການປູກພືດຜັກ ແລະ ພືດຕະກຸນຖົ່ວປະຕິບັດໄດ້ 6.031,85 ຮຕ, ຜົນຜະລິດບັນລຸໄດ້ 13.733,93 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ແຜນການເພີ່ມຂຶ້ນ 37%, ໝາກມ່ວງຫິມະພານ 1.887,52 ຮຕ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 63% ໃນນັ້ນ ເນື້ອທີ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຕົວຈິງ 811 ຮຕ, ຜົນຜະລິດບັນລຸໄດ້ 2.027,5 ໂຕນ, ຢາງພາລາ 528,91 ຮຕ, ຜົນຜະລິດບັນລຸໄດ້ 2.825 ໂຕນ;

  • ການສະໜອງດ້ານສະບຽງອາຫານ ປະເພດຊີ້ນ, ປາ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍສະເລັ່ຍໄດ້ 53 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 88,67%; ການລ້ຽງສັດໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ, ຟາມລ້ຽງງົວ ມີ 10 ແຫ່ງ, ຟາມລ້ຽງໝູພັນຊີ້ນມີ 3 ແຫ່ງ, ຈຳນວນຄວາຍມີ 14.420 ໂຕ, ງົວ 16.802 ໂຕ, ໝູ 16.373 ໂຕ, ສັດປີກ 48.0453 ໂຕ, ສູນຜະລິດພັນປາຂອງເມືອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ ສາມາດຜະລິດພັນປາໄດ້ 6 ສາຍພັນ ແລະ ລ້ຽງປາ 1.057,22 ໂຕນ, ຜະລິດລູກປາໄດ້ 5.320.000 ໂຕ; ວຽກງານການປະມົງ ໄດ້ຫັນເຂົ້າສູ່ການຄຸ້ມຄອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສາມາດແກ້ໄຂ ລວງຕ້ອນ, ລວງຫຼີ່ໄດ້ຢ່າງຂາດຕົວ ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຕັ້ງວັງສະຫງວນໄດ້ 79 ແຫ່ງ ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນປາໃນນໍ້າຂອງມີປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນ;
  • ຊົນລະປະທານໃນຫຼາຍແຫ່ງ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງສ້ອມແປງ ໃນປະຈຸບັນ ໂຄງການຊົນລະປະທານມີ 32 ແຫ່ງ ສາມາດສະໜອງນໍ້າໄດ້ 1.225 ຮຕ, ທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 90%, ໃນນັ້ນໄດ້ກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ ໃໝ່ໄດ້ 2 ແຫ່ງທີ່ບ້ານດອນສະໂຮງ ແລະ ຫົວສະດຳ ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂອງບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ.
  • ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາປ່າໄມ້ ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ; ໃນນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ຢ່າງເປັນຂະບວນການກ້ວາງຂວາງ ໃນ 5ປີຜ່ານມາປູກໄມ້ໄດ້ 1.228,66 ເຮັກຕາ ປະຈຸບັນທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ປົກຄຸມ 65 %;
  • ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງສົ່ງເສີມ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ປັດຈຸບັນ ມີໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ – ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ທັງໝົດ 52 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ ໂຮງສີເຂົ້າທັນສະໃໝ 1 ແຫ່ງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ 26 ແຫ່ງ, ໂຮງງານປຸ່ງແຕ່ງໝາກມ່ວງຫີມມະພານ 1 ແຫ່ງ, ໂຮງງານເຟີນີເຈີ 6 ແຫ່ງ, ໂຮງງານນໍ້າດື່ມ ແລະ ນໍ້າກ້ອນ 19 ແຫ່ງ, ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳບັນລຸໄດ້ 3.685,19 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີເພີ່ມຂື້ນ 4 ເທົ່າ, ກຸ່ມການຜະລິດເສັ້ນເຝີ, ເຫຼົ້າຂາວ, ນໍ້າຕານກ້ອນ ທີ່ເປັນສິນຄ້າ ODOP ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໄປສູ່ຄຸນນະພາບເທື່ອລະກ້າວ, ທົ່ວເມືອງມີຕະຫຼາດທັງໝົດ 7 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ ກໍ່ສ້າງໃໝ່ 1 ແຫ່ງ, ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຄອບຄົວ 523 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍທັງໝົດ 1.041 ຫົວໜ່ວຍ; ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂຶ້ນ 53,31%, ລວມຍອດມູນຄ່າການຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 36,02 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 87 %, ມູນຄ່າຈໍລະຈອນສິນຄ້າໄດ້ 24,02 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 85,6%;
  • ໄດ້ຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົງສູ່ຊົນນະບົດໄດ້ 4 ບ້ານ, ປະຈຸບັນ ບ້ານທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທັງໝົດ 114 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 100%; ມີຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ 16.214 ຄອບຄົວ, ກວມເອົາ 99,5%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ ສໍາເລັດ 93 % ແລະ ຈະໄດ້ເປີດການຊົມໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນທ້າຍປີ 2019;
    ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຄົມມະນາຄົມ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ທັງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ມີຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ໃນນັ້ນ ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງທາງດິນແດງໄດ້ 63,37 ກມ, ເສັ້ນທາງປູຢາງ 20,5 ກມ, ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ ທ່າບັກເບຕົງບ້ານຈານ, ທ່າເຮືອເບຕົງບ້ານກາງໂຂງ, ບ້ານດອນເດດ ແລະ ດອນຄອນ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຂົວສຳເລັດ 05 ແຫ່ງ ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເບຕົງດອນໂຂງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 6,2 ກມ ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດ ໃໝ່ສີທັນດອນ ລວມມູນຄ່າກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 20,276 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ ທຶນສັງຄົມປະກອບສ່ວນ 1,186 ຕື້ກີບ, ໄດ້ປັບປຸງວຽກງານຂົນສົ່ງ ໄປສູ່ຄຸນນະພາບ ເທື່ອລະກ້າວ ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ຂົນສົ່ງໂດຍສານ ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວດີຂຶ້ນ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ວຽກງານນ້ຳປະປາກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຍົກລະດັບ ໃນນັ້ນ ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດນໍ້າປະປາທີ່ພູຂຽວ ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍລົງສູ່ບ້ານ ມາເຖິງປະຈຸບັນ ບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ມີ 13 ບ້ານ ມີ 1.930 ຄອບຄົວ;
    ວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຫັນໄປສູ່ຄວາມທັນສະ ໄໝເທື່ອລະກ້າວ ໃນນັ້ນ ໄດ້ຂະຫຍາຍສະຖານີ, ຮັບ-ສົ່ງສັນຍານໂທລະສັບມືຖື ຕາມເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຕ່າງໆໃນທົ່ວເມືອງໄດ້ 95 ສະຖານີ ເຊິ່ງມີຜູ້ຊົມໃຊ້ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ ແລະ ໂທລະສັບມືຖືຈຳນວນ 197.884 ເລກໝາຍ, ການຊົມໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນປະຈຸບັນມີການຊົມໃຊ້ທັງໝົດ 240 ເຄື່ອງ, ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງລັດຖະການ ແລະ ກິດຈະກຳການສື່ສານຂອງສັງຄົມ ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວທັນການ.

medialaos
ສື່ມວນຊົນແຂວງຈຳປາສັກ
ເກດສະໜາ ແກ້ວສຸວັນນະແສງ