ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກັນຍາ 2019 ທີ່ຜ່ານມານີ້ຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລ ໄຊສົມບັດ ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ຈັດພິທີມອບຮັບປະກາ ສະນີຍະບັດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຊັ້ນສູງ ທີ່ໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາປະຈໍາສົກຮຽນ 2018 – 2019 ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນ ປະທານຂອງທານ ນາງ ຫລິງທອງ ແສງຕາວັນ ຫົວໜາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ໄຊ ສົມບັດ ຜູ້ອໍານວຍການວິທະຍາໄລ ໄຊສົມບັດ ເຕັກໂນໂລຊີມີບັນດາ ຄູອາຈານ ແລະນັກສຶກສາ ພາຍໃນວິທະຍາໄລ ໄຊສົມບັດ ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີທ່ານ ສີສະຫວາດ ໄຊສົມບັດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ກໍ່ໄດ້ຜ່ານຜົນງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ວ່າຜົນງານຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນໃນສົກປີ2018-2019 ມີນັກສຶກສາທັງໝົດ 1.079 ຄົນ,ຍິງ 368 ຄົນ ໃນນັ້ນນັກສຶກສາ ປີ1 ມີ386 ຄົນຍິງ 112ຄົນ , ປີທີ2 ມີ 394 ຄົນ ຍິງ 102 ຄົນ ແລະ ປີ 3 ຈົບຊັ້ນ 360 ຄົນ ຍິງ 145 ຄົນ ເຊິ່ງແຍກ ອອກເປັນແຕລະສາຂາດັ່ງນີ້: ສາຂາເຕັກໂນໂລຊີຂາວສານ 126 ຄົນ ຍິງ 51 ຄົນ, ໄຟຟາເຕັກນິກ 50 ຄົນ, ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ 41 ຄົນ, ບໍລິຫານ-ການຈັດການ 47ຄົນ ຍິງ 25 ຄົນ, ການບັນຊີ-ການເງິນ 71 ຄົນ ຍິງ 58 ຄົນ, ພາສາອັງກິດ ທົ່ວໄປ 11ຄົນ ຍິງ 7 ຄົນ, ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດສອມແປງ 7 ຄົນ ແລະ ສາຂາເຄຫາສະຖານ 7 ຄົນ ໃນນັ້ນສອບໄດ້ ຄະແນນປະເພດດີຫຼາຍ B+ ມີຄົນ 35 ຄົນ ເທົ່າກັບ 9,72%,ປະເພດດີເກຣດ B ມີ35 ຄົນ,ເທົ່າກັບ9,72 %,ປະເພດພໃຊ ເກຣດC+ມີ231 ຄົນເທົ່າກັບ 64,16%,ປະເພດພໍໃຊ້ເກຣດCມີ59 ຄົນເທົ່າກັບ16,38 % ສຳລັບແຜນການທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າທາງວິທະຍາໄລແມ່ນສືບຕໍ່ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດ, ສິນທຳປະຕິວັດ ໃຫ້ພະນັກງານຄູ ແລະ ນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໜັກແໜ້ນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຕ່າງໆຂອງອົງການຈັດມະຫາຊົນ.
ໃນພິທີທ່ານ ນາງ ຫລິງທອງ ແສງຕາວັນ ຫົວໜາພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງກໍໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ເຊິ່ງກ່ອນອື່ນ ກໍໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍນັກສຶກສາທຸກຄົນທີ່ຮຽນຈົບ ແລະ ໄດ້ຮັບປາກາດຊະນີຍະບັດແລ້ວນຳເອົາວິຊາຄວາມຮູ້ໄປຮັບໃຊ້ສັງຄົມເພື່ອປະກອບອາຊີບໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳຂອງຕົນ ແລະ ບັນດາຄູອາຈານ ແມ່ນຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນໃນການກໍ່ສ້າງນັກສຶກສານັກຮຽນຮູ້ທີ່ຈົບມາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມກໍ່ຄືຂອງ ແຂວງຕາມທິດນໍາຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາຂອງລັດຖະບານເທື່ອລະກ້າວແລະ ສ້າງເສດຖະກິດພິເສດຂອງແຂວງເພື່ອໃຫ້ ປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກພາວະທີ່ດ້ອຍພັດທະນາຂອງປະຊາຊົນ.
ຈາກນັ້ນທານ ສຸກສະຫວັນ ໄຊສົມບັດ ອໍານວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກໄຊສົມບັດ ກໍ່ມອບໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ສາເລັດການສຶກສາລະດັບຊັ້ນສູງ ພ້ອມດ້ວຍໃບຍ້ອງຍໍຂັ້ນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ໃຫ້ນັກ ສຶກສາທີ່ຮຽນດີເດັ່ນ

Medialaos