ສ ປ ປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມອຸທິຍານມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 6 ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 21-24 ຕຸລາ 2019 ຢູ່ໂຮງແຮມ ຈໍາປາສັກແກຣນ ນະຄອນປາກເຊ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄໍາບຸນນັດ ໄຊຍະນົນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ , ທ່ານ ບົວສອນ ວົງສອງຄອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ , ມີຫົວຫນ້າຫ້ອງການຮ່ວມ ພັດທະນາສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາຟີລິບປິນ , ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ດ້ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ , ເລຂາທິການອາຊຽນ; ຫົວໜ້າສູນຊີວະນາໆພັນອາຊຽນ; ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ກອງທຶນຮ່ວມພັດທະນາປະເທດເຢຍລະມັນ, ມັນດາຜູ້ຈັດການສວນອຸທິຈາກ 10 ປະເທດ ອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ຄໍາບຸນນັດ ໄຊຍະນົນ ກ່າວວ່າ : ສ ປ ປ ລາວ ຍັງເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະ ປ່າໄມ້ , ຊີວະນາໆພັນ, ສະນັ້ນ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ຈິ່ງ ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ກໍານົດເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫລາຍແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດສີຂຽວ – ສວຍງາມ. ຕະຫລອດວາລະດໍາເນີນກອງປະຊຸມມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດອາຊຽນ (AHP) ຄັ້ງທີ 6 ນີ້ ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານຈັດການປ່າສະຫງວນ 10 ປະເທດອາຊຽນ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນເພື່ອຫັນມາຮ່ວມມືກັນເປັນຫນຶ່ງດຽວໃນການເອົາໃຈໃສ່ບັນ ຫານີ້ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນທັງເປັນການສະເຫລີມສະຫລອງວັນຄົບຮອບ 35 ປີ ຂອງ ສວນອຸທິຍານມໍລະດົກອາຊຽນອີກດ້ວຍ.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກແລກປ່ຽນແບບແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຍຸດທະສາດການທະນາແບບຍືນນານສໍາລັບປ່າໄມ້, ສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ, ຊີວະນາໆພັນ ແລ້ວລາວເຮົາໄດ້ທົບທວນ ແລະ ນໍາສະເຫນີເອົາປ່າສະຫງວນ 2 ແຫ່ງ ຄື: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຊຽງທອງ ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນຫນາມຫນໍ່ ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດອາຊຽນຕື່ມອີກ, ຈາກທີ່ປັດຈຸບັນມີພຽງແຫ່ງດຽວຢູ່ແຂວງນໍ້າທາ ໃຫ້ປັນ 3 ແຫ່ງ, ຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດອາຊຽນດ້ວຍກັນຢືນຢັນໃຫ້ທຸກປະເທດປະຕິບັດຖະແຫລງການຊຽງໃຫມ່ ວ່າດ້ວຍ: ການຄ້າສັດປ່າແບບຜິດກົດຫມາຍ, ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ກັບການສູນຫາຍຂອງຊະນິດພັນສັດປ່າ, ການແກ້ໄຂບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍຢູ່ສວນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮ່ວມກັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການອະນຸລັກຊະນິດພັນສັດນໍ້າ, ສັດປ່າທີ່ໃກ້ສູນພັນ.

Medialao Massmedia