ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ (2019-2025) ໃຫ້ຜູ້ປະສານງານວຽກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ 8 ແຂວງພາກເໜືອ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2019 ນີ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ດຣ ສິງຄໍາ ຮັກປະເສີດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໄຊຍະບູລີ, ທ່ານ ດຣ ບຸນເລື່ອນ ພະລາດຊະໂຍທາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງການ, ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ້ຽວຂ້ອງຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ຜູ້ປະສານງານວຽກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ມາຈາກ 8 ແຂວງພາກເໜືອຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຫົວພັນ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຊຽງຂວາງ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ທີມງານຈາກສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີ ທ່ານ ດຣ ບຸນເລື່ອນ ພະລາດຊະໂຍທາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ເຊິ່ງພັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານອື່ນໆໄປພ້ອມໆກັນ ແລະ ອີງໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ; ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ແມ່ຍິງບັນດາເຜົ່າໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍ ໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການບໍລິການສຸຂະພາບວຽກແມ່ ແລະ ເດັກໃຫ້ທົ່ວເຖິງໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີທຸກທົ່ວໜ້າ.

ໂອກາດນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ຄວາມເປັນມາຂອງຍຸດທະສາດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວຽກແມ່-ເດັກ ຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ແຜນດໍາເນີນງານ ຍຸດທະສາດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຕິດຕາມ ກວດກາປະເມີນຜົນຍຸດທະສາດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການເຊື່ອມສານວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນວຽກສາທາລະນະສຸກ. ຈຸດປະສົງ ກໍ່ເພື່ອເຊື່ອມສານວຽກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານບໍລິການສຸຂະພາບແມ່-ເດັກ ໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ, ເພື່ອຍົກສູງພາລະບົດບາດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານຕໍາແໜ່ງງານເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕັດສິນບັນຫາຢູ່ໃນວຽກງານຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຂ່າວ: ມະໄລວັນ.
Medialaos xayaboury