ສືບຕໍ່ຕິດຕາມບັນຍາກາດການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ແລະ ເຊິ່ງເປັນມື້ທີ 3 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍຕູ້, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.

ເຊິ່ງຕາມວາລະ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ວຽກງານຂອງລັດຖະບານ. ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເຫັນວ່າຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງລັດຖະບານ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

Medialaos Massmedia