ທ່ານ ຊົມພູ ລຽງໄຊ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ການເງິນເມືອງບໍ່ແຕນ ໄດ້ເປິດເຜີຍໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ 9 ເດືອນ ແລະ ທິດທາງແຜນການມາດຕະການວຽກງານຈຸດສຸມ 3 ເດືອນທ້າຍປີ2019 ທີ່ສຳເລັດລົງໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ວ່າເມືອງບໍ່ແຕນໄດ້ຮັບໂຕເລກ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ທັງໝົດ 9ຕື້ 302 ລ້ານກີບ, ໃນນີ້ມີລາຍຮັບພາຍໃນ 3 ຕື້ 144 ລ້ານກີບ, ສ່ວຍສາອາກອນ 3ຕື້ 74 ລ້ານກີບ, ຊັບສິນຂອງລັດ 70 ລ້ານກີບ, ດຸ່ນດ່ຽງຈາກແຂວງ 6 ຕື້ 158 ລ້ານກີບ,

ເມືອງບໍ່ແຕນເປັນເມືອງໜຶ່ງ ຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ສຸດຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ພື້ນຖານເສດຖະກິດບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ ເປັນເມືອງທີ່ຂາດດຸນທາງດ້ານງົບປະມານລາຍຮັບບໍ່ກູ້ມລາຍຈ່າຍ ຕາມແຜນເບື້ອງຕົ້ນກວມເອົາ 48,94% ຂອງຍອດລາຍຈ່າຍທັງໝົດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ແຜນງົບປະມານໃນຫຼາຍດ້ານພໍສົມຄວນເປັນຕົ້ນແຜນງົບປະມານສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ແລະ ຂາດດຸນງົບປະມານໃນປີຕໍ່ໜ້າ ແຕ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ນຳພາຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງ ເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບ 9 ເດືອນຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ຕັ້ງໜ້າໃນການຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບຕາມທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ສະແດງອອກໃນ 9 ເດືອນ ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ2ຕື້ 601 ລ້ານກີບ, ເທົ່າກັບ 82,74% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາ ຫຼດ 11,80% ໂດຍແບ່ງປັນຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຄືເມືອງຄູ້ມຄອງປະຕິບັດໄດ້1 ຕື້ 335 ລ້ານກີບເທົ່າກັບ 81,86% ຂອງແຜນການປີທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 20,96%ບ້ານຄູ້ມຄອງປະຕິບັດໄດ້ 1 ຕື້ 268 ລ້ານກີບ, ເທົ່າກັບ 83,84% ຂອງແຜນການປີທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ້ມຂື້ນ 0,64% ສັງເກດລາຍຮັບຕາມຂະແໜງການໃນນີ້ ສ່ວຍສາອາກອນປະຕິບັດໄດ້ 2 ຕື້ 547 ລ້ານກີບ, ເທົ່າກັບ 82,86% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 12,08%ລາຍຮັບສັບສິນຂອງຂອງລັດ ປະຕິບັດໄດ້ 547 ລ້ານກ່ວາກີບ, ເທົ່າກັບ 77,50% ຂອງແຜນການປີທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາເພີ້ມຂື້ນ 3,85% ໃນນີ້ຫ້ອງການການເງິນເມືອງປະຕິບັດໄດ້ 951 ລ້ານກີບ, ເທົ່າກັບ 119,18%ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດ 20,8% , ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງປະຕິບັດໄດ້ 382 ລ້ານກີບ, ເທົ່າກັບ 45,86% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດ 26,76% ສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໃນ 9 ເດືອນ ມີທັງໝົດ 6 ຕື້ 427 ລ້ານກີບ, ເທົ່າກັບ 69,09% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານແມ່ນເພີ້ມຂື້ນ 2 %.
ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ການຄູ້ມຄອງຈັດເກັບລາຍຮັບແມ່ນຈະໄດ້ເຮັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ແລ້ວກໍ່ຕາມແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແລ້ວພວກເຮົາຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ເປັນຕົ້ນການຈັດເກັບລາຍຮັບອາກອນຍັງຊັກຊ້າ ສ້າງລາຍຮັບບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ ອີກດ້ານໜຶ່ງຍັງມີຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດຈຶ່ງພາໃຫ້ການເກັບອາກອນເຄື່ອນຍ້າຍຜົນຜະລິດກະສິກຳແມ່ນຫຼຸດຈາກໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈຳນວນໜຶ່ງໄປເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນອື່ນ ການຄູ້ມຄອງຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກຄ່າທຳນຽມນຳໃຊ້ທີ່ດິນບໍ່
ທັນລະອຽດຈະແຈ້ງ ສ່ວນລາຍຮັບພາຍໃນເມືອງແມ່ນຮັບໃຊ້ຈ່າຍບໍລິຫານວຽກພາຍໃນເມືອງເທົ່ານັ້ນ, ສຳລັບເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານທົ່ວໄປແມ່ນອິງໃສ່ເງິນດຸ່ນດ່ຽງຈາກແຂວງເປັນຕົ້ນຕໍ.
ເພື່ອຕອບສະໜອງລາຍຈ່າຍ ແລະຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານກໍ່ຄືລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ3ເດືອນທ້າຍປີ ເມືອງບໍ່ແຕນຈະສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 2 ຕື້ 782 ລ້ານກີບ, ເທົ່າກັບ 29,89% ຂອງແຜນປີລາຍຮັບພາຍໃນ 543 ລ້ານກີບ, ລາຍຮັບດຸ່ນດ່ຽງຈາກແຂວງ 2 ຕື້ 238 ລ້ານກີບ, ເທົ່າກັບ 36,34 ຂອງແຜນປີດ້ານລາຍຈ່າຍ 2 ຕື້ 780 ລ້ານກີບ, ເທົ່າກັບ 29,89 % ຂອງແຜນປີ ໃນນີ້ຈ່າຍເງິນນະໂຍບາຍ, ເງິນບໍລິຫານ ແລະ ຈ່າຍດັດສົມສົ່ງເສີມ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ ແສງຈັນທະລາ.
Medialaos xayaboury