ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເລັ່ງປັບປຸງຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຂອງນັກຮຽນທີ່ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນຕໍ່, ເຊິ່ງທາງກະຊວງສຶກສາ ກໍໄດ້ມີການປັບປຸງຫລັກສູດໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ບໍ່ຈົບຊັ້ນປະຖົມ ຫລື ຈົບຊັ້ນປະຖົມ ຫລື ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າມາຮຽນ ຄື ຮຽນສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ຫລື ເກົ້າເດືອນ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ເປີດຮຽນ-ສອນ ຢູ່ທຸກວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແລະ ຢູ່ບັນດາໂຮງຮຽນແຕ່ລະແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ ທີ່ຈົບໄປສາມາດປະກອບອາຊີບ ດ້ວຍໂຕເອງໄດ້ເລີຍ ເປັນຕົ້ນ ຊ່າງຕັດຫຍິບ, ການຊ່າງ, ສ້ອມແປງ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ເສີມສວຍ ແລະ ປູກ ຝັງ (ປູເຫັດ) ແລະ ລ້ຽງກົບ-ລ້ຽງປາ. ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫລ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມລັດຖະ ບານເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ II ປີ 2019 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ 20 ທັນ ວາ 2019 ນີ້.

ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫລ້າຈັນທະບູນ ກ່າວວ່າ: ໃນເມື່ອກ່ອນຄວາມນິຍົມ ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ, ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຢາກໃຫ້ລູກຮຽນຈົບ ໄດ້ຮັບໃບປາ ກາສະນີ ຍະບັດປະລິນຍາຕີ ຫລື ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລຂຶ້ນໄປ ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນທີ່ຈົບມາບໍ່ມີວຽກເຮັດ. ສະນັ້ນ, ໃນການສົ່ງເສີມວິຊາຊີບປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າມີນັກຮຽນ ເຂົ້າມາສະໝັກຮຽນ ດ້ານອະຊີວະຫລາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຫໍພັກນັກສຶກສາບາງບ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ເພາະວ່າຫລັງຈາກຮຽນຈົບແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າປະກອບອາຊີບໄດ້ເລີຍ. ການສົ່ງເສີມ ວິຊາຊີບ ໃນຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ມີຫລັກສູດ ການ-ຮຽນການສອນ ເປັນຫລັກສູດພື້ນຖານ ທີ່ໃຫ້ນັກຮຽນອະຊີວະໄດ້ຮຽນ. ປັດຈຸບັນ ທາງກະຊວງ ແມ່ນໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ບັນດາໂຮງແຮມ, ໂຮງງານຕ່າງໆ ເຮັດຫລັກສູດນຳກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຮຽນທິດສະດີ ຢູ່ໂຮງຮຽນແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຕົວຈິງຢູ່ນຳໂຮງງານ, ໂຮງແຮມ ແລະ ສະຖານທີ່ປະກອບການຕ່າງໆ ທີ່ເຂົາເຈົ້າສະໜອງໃຫ້.

ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫລ້າຈັນທະບູນ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບ ວຽກງານອະຊີວະສຶກສາ ແມ່ນການເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນ ໂດຍສະເພາະນັກຮຽນ ທີ່ຈົບໄປແລ້ວແຕ່ຈະໄປປະກອບ ອາຊີບດ້ວຍໂຕເອງ, ເຊິ່ງການເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນ ແມ່ນເປັນອຸປະສັກຫລາຍທີ່ສຸດ ຕົວຢ່າງບາງຄົນມີທຶນຈາກ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງສະໜັບ ສະໜູນທຶນ ແມ່ນເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດທຸລະກິດ ຫລື ປະກອບການໄດ້, ແຕ່ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ທຸກຍາກ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກບໍ່ມີທຶນ ເພື່ອມາປະກອບການເຮັດ ທຸລະກິດຂະໜາດ ນ້ອຍດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ພວກເຮົາຈະມີການສິດສອນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນ ພາຍຫລັງເຂົາເຈົ້າຈົບແລ້ວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ ກັງວົນເລື່ອງໄປສະໝັກວຽກ ນຳສຳນັກງານອົງການຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂອງລັດ ຫລື ເອກະຊົນ ຕ້ອງຄິດວ່າເຮົາຈະໄປ ປະກອບການແນວໃດ ແລະ ຈະເຂົ້າຫາແຫລ່ງ ທຶນນັ້ນໄດ້ແນວໃດ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ຫລາຍພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທຶນ ຮອນເຂົ້າໃນ ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ນັບມື້ມີການພັດທະນາດີຂຶ້ນ ຕອບສະໜອງທາງດ້ານສີມືແຮງງານ ແລະ ການປະກອບອາຊີບ ດ້ວຍໂຕເອງຫລັງຈາກຈົບ ການສຶກສາແລ້ວ.

Medialaos MMD