ບອກໄວ້ໃຫ້ຮູ້ກ່ອນ 6 ຢ່າງບໍ່ຄວນເຮັດໃນເວລາສາກມືຖື

ເຂົ້າໃຈດີວ່າມືຖືທຸກຄົນຂາດບໍ່ໄດ້ ມັນກາຍເປັນປັດໃຈທີ່ 5 ຂອງເຮົາໄປແລ້ວຫາຍາກແລ້ວຄົນທີ່ບໍມີມືຖື ຢ່າງໜ້ອຍທຸກຄົນຕ້ອງມີ 1-2 ໜ່ວຍ ຖ້າຫຼີ້ນມືຖືເລື້ອຍໆ ເວລາສາກກໍ່ອາດຈະໄວຂື້ນ ບາງຄົນທັງສາກມືຖືຫຼີ້ນມືຖືໄປນຳກໍ່ມີ ມັນອັນຕະລາຍຄືກັນແບບນີ້ ໄຟຟ້າມັນໄວ້ໃຈບໍ່ໄດ້ ມື້ນີ້ເຮົາ ມີ 6 ສີ່ງ ບໍ່ຄວນເຮັດໃນເວລາສາກມືຖື ມີຫັຍງແດ່ມາຕິດຕາມພ້ອມກັນເລີຍ.

  1. ເວລາສາກພະຍາຍາມຢ່າໃຫ້ມັນເຕັມ 100% ເລື້ອຍໆ ເພາະວ່າຈະເຮັດໃຫ້ແບັດເຊື່ອມໄວ ຖ້າຈະໃຫ້ດີຄວນໃຫ້ຢູ່ ທີ່ 90% ກໍ່ຖອດອອກມາໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ ຫຼື ບາງຄົນມັກສາກແບັດຖີ້ມປະໄວ້ ມັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຫົວສາກກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ພັກດ້ວຍ ອາດຈະເພໄວກ່ວາເກົ່າ.
  2. ຢ່າໃຫ້ແບັດໝົດຄ່ອຍສາກ ຖ້າຫາກແບັດໝົດ ເຫຼືອປະມານ 50% ລົງມາກໍ່ຄວນຈະສາກໄດ້ເລີຍ ຢ່າໃຫ້ແບັດໝົດເພາະວ່າຈະເຮັດໃຫ້ແບັດເຊື່ອມສະພາບໄວຂື້ນ.
  3. ເມື່ອສາກລຽບລ້ອຍແລ້ວ ຢ່າສຽບປັກໄຟຖີ້ມໄວ້ໃຫ້ຖອດທັນທີ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນໄຟສູງເກີນເຮັດໃຫ້ລະເບີດໄດ້.
  4. ຢ່າສາກຂ້າມຄືນເພາະວ່າແບັດເຕັມດົນແລ້ວ ແຕ່ໄຟຍັງແລ່ນເຂົ້າໆ ອອກໆ ຢູ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ແບັດເຊື່ອມສະພາບໄວຫຼາຍ ແຖມຍັງສ່ຽງຈະເຮັດໃຫ້ມືຖືລວນຫຼາຍອີກດ້ວຍ.
  5. ຫາກໂທລະສັບເຄື່ອງຮ້ອນບໍ່ຄວນສາກຈະຕ້ອງປ່ອຍພັກເອົາໄວ້ໃຫ້ເຄື່ອງເຢັນກ່ອນ ແລະ ບໍ່ຄວນສາກໄປຫຼີ້ນໄປນຳ.
  6. ຫາກສາຍສາກມີບັນຫາຂາດ ແລະ ຫຼຸດຄວນປ່ຽນທັນທີຫ້າມຝືນໃຊ້ຕໍ່ເພາະອັນຕະລາຍຕໍ່ມືຖື ແລະ ຄົນໃຊ້ມືຖື.

ຫາກໃຜທີ່ເຄີຍເຜີເຮັດຕາມ 6 ຂໍ້ດັ່ງກ່າວນີ້ຄວນຢຸດພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວຕັ້ງແຕ່ວິນາທີນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ເພາະຈະບໍ່ແມ່ນແຕ່ມືຖືແບັດເຊື່ອມ ແລະ ຍັງລວມໄປເຖີງມືຖືເພໄວ ແລະ ເສຍສຸຂະພາບຈິດອີກດ້ວຍ ໃນລະຫວ່າງທີ່ສາກມືຖືເຮົາກໍ່ຈະມີເວລາເຮັດວຽກຢ່າງອື່ນເພີ່ມຂື້ນ ລອງເອົາໄປທົດລອງໃຊ້ກັນເບີ່ງ.