ການສ້າງແຜນພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງອັນໜຶ່ງດຽວ ປັດຈຸບັນ ລັດຖະບານໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງ ເຊິ່ງນັບແຕ່ປີ 2020-2025 ການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ດ້ານວັດທະນະທຳ, ທຳມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ ແມ່ນແນໃສ່ພັດທະນາ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶ້ນໃຫ້ມີຄວາມຍື້ນຍົງ ໂດຍອີງຕາມສະພາບພູມີປະເທດໃນແຕ່ລະເຂດເເຄ້ວນທົ່ວປະເທດ ກໍ່ຄືຢູ່ໃນ 4 ພາກໃຕ້ຂອງລາວໃຫ້ກາຍເປັນບ່ອນອີງແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ທ່ານ ນາງ ບຸນນານ ບຸນນະແສງ ຫົວໜ້າພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ອັດຕະປື


ມາໃນທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2019 ຜ່ານມານີ້ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມກັບໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໄລຍະສອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫາລືລະດົມແນວຄວາມຄິດສຳລັບເເຜນພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 2020-2025 ຂຶ້ນທີ່ແຂວງ ອັດຕະປື ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ທະວີເພັດ ອຸລາ ຜູ້ຈັດການ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ກະຊວງ ຖວທ, ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ-ຮອງພະແນກ ຖວທ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການໃນ 4 ແຂວງ ພາກໃຕ້ເຂົ້າຮ່ວມ.


ທ່ານ ນາງ ບຸນນານ ບຸນນະແສງ ຫົວໜ້າພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ຕີລາໃນກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້ວ່າ: ການຫາລືລະດົມແນວຄວາມຄິດສຳລັບເເຜນພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ອາດຈະກາຍເປັນເວທີໜຶ່ງຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນຂົງເຂດ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ເພາະບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນີ້ຈະໄດ້ພ້ອມກັນທົບທວນແລກປ່ຽນບັດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ພິເສດ ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍໃນເລື່ອງການໃຫ້ທິດຊີ້ແນະຈາກສູນກາງກໍ່ຄື ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດການວາງແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສາມາດໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ທັງເປັນໂອກາດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງ ເຮັດໃຫ້ແຜນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ 4 ແຂວງ ພາກໃຕ້ ອອກສູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນອະນາຄົດ ແລະ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ.
ເວົ້າສະເພາະແລ້ວ ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນໄດ້ມີການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອດຶງດູດຂົນຂວາຍ ບັນດາ ນັກລົງທຶນ, ບັນດາຜູ້ປະກອບການທີ່ເປັນມືອາຊີບ ມາພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ບັນດາຜູ້ປະກອບການກິດຈະການດັ່ງກ່າວນີ້ ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍຍັງບໍ່ທັນເປັນມືອາຊີບເທົ່າທີ່ຄວນ, ມີບາງໂຄງການຖືກອະນຸມັດໄປແລ້ວກໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການສຳປະທານສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນອາດສາມາດທີ່ຈະເຮັດການພັດທະນາຖືກຕາມເປົ້າໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງ.


ທ່ານ ນາງບຸນ ບຸນນະແສງ ຫົວໜ້າພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ: ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແຂວງ ອັດຕະປື ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄປຕາມແຜການຢ່າງມີຈຸດສຸມໃນລະດັບແນ່ນອນ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໜ້ອຍໜ້າກັບບັນດາແຂວງອື່ນໆ ໃນເຂດພາກໃຕ້ລາວ, ສຳລັບປີ 2019 ແຂວງ ອັດຕະປື ເວົ້າລວມໃນ 3 ປະເພດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໄວແລ້ວນັ້ນ 63 ແຫ່ງແລ້ວ ໃນນີ້ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ 33 ແຫ່ງ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານປະຫວັດສາດ 12 ແຫ່ງ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ 18 ແຫ່ງ ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ກຳນົດໄວ້ດັ່ງນີ້ ແຫ່ງທີ່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ມີຄວາມອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ເປັນຕົ້ນ ຮ່ອງຮອຍປູຊະນີຍາສະຖານ, ເສັ້ນທາງໂຫຈີມິນທີ່ຕິດພັນກັບການຮ່ວມຮົບມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ ທີ່ຍັງມີສິ່ງຫຼົງເຫຼືອໄວ້ຢູ່ໃນດິນແດນສະໝໍລະພູມແຫ່ງນີ້ທີ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນຄວາມຊົງຈຳຂອງປະຫວັດສາດ ເຂດປະຕິວັດລາວໃຕ້ ແລະ ປະຫວັດສາດອັນໃກ້ໆ ແມ່ນເຂດໄພພິບັດເຂື່ອນແຕກ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ພ້ອມນີ້ກໍ່ຍັງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆ ທີ່ສາມາດມີຄວາມເໝາະສົມໃນຄວາມເປັນໄປໄດ້…ໃນອະນາຄົດຢ່າງແນ່ນອນ.