ຫລັງຈາກເຫລັ້ນກັນມາ 3 ລີເວີພູ ຮອງແຊມລະດູການທີ່ຜ່ານມາກໍເກັບໄຊຊະນະໄດ້ 3 ນັດລວດເຮັດໃຫ້ມີຄະແນນນຳເປັນຈ່າຝູງໃນຄະນະນີ້ສ່ວນນັດຕໍ່ໄປ ແມ່ນວັນທີ 9/08/2019 ຈຶ່ງຈະມີການແຂ່ງຂັນ