ໃນຕົ້ນເດຶອນທີ່ຜ່ານມານີ້​ພະແນກກະສີກຳ ແລະວິຊາການ ( ທລຍ ແຂວງ, ທລຍ ເມືອງ ) ຫຼືໂຄງການ​ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຮ່ວມກັບພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງ, ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ, ຫ້ອງການກະສີກຳ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ, ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມ ແລະອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໄດ້ຮ່ວມກັນລົງສຳຫຼວດໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງບ້ານຖໍ້າມະລື ຫານາມະຕ້ອງ, ເມືອງຕຸ້ມລ້ານ ແຂວງສາລະວັນ.

ທ່ານ ສົມຊາຍ ຈັນທະວົງ ວິຊາການ ທລຍ ແຂວງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ສຳຫຼວດເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວນີ້ກໍ່ເຫັນວ່າອີງໃສ່ຄວາມຈຳເປັນຂອງຊຸມຊົນບ້ານນີ້ ແລະກໍ່ເຫັນວ່າເປັນບຸລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົ້າເຈົ້າຢາກໄດ້ເພື່ອສະດວກໃນການໄປມາຫາສູ່ເຊີ່ງກັນ ແລະກັນ, ພ້ອມທັງການໄປມາຄ້າຂາຍເຄື່ອງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະຂື້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ ແລະທາງເສັ້ນນີ້ໃນປະຈຸບັນນີ້ກໍ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໃນການໄປມາຫາສູ່, ດັ່ງນັ້ນທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈື່ງໄດ້ລົງສໍາຫຼວດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ກໍານົດເອົາທາງເສັ້ນນີ້ເຂົ້າໃນແຜນ, ພ້ອມທັງກໍານົດເປັນແຜນບູລິມະສິດທີ່ 1 ທີ່ຈະລົງມື້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2020 ກໍ່ຄືຮອບວຽນທີ່ 17 ຂອງ ( ທລຍ )ໃນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ, ທາງເສັ້ນນີມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 8 Km, ກວ້າງ 4,5m ແລະມີຮອ່ງລະບາຍນໍ້າ 2 ພາກທາງ, ເປັນທາງດິນແດງ, ມີຈຸດທີ່ຈະໃສ່ທໍ່ 2 ຈຸດ, ທໍ່P 80 ແລະP 60, ມີຄວາມຍາວ 6 m, ເຊິ່ງມີ 4 ບ້ານທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຄື: ບ້ານຖໍ້າມະລຶ, ບ້ານ ນາມະຕ້ອງ, ບ້ານ ນາໂພ ແລະບ້ານດອນຊາດກຸ່ມນາດູ່ ເມືອງຕຸ້ມລ້ານ ແຂວງສາລະວັນ, ຄາດຄະເນມູນຄ່າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 220 ລ້ານກີບ, ຖ້າຫາກທາງເສັ້ນນີ້ໄດ້ລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດໃນຕໍ່ໜ້າການໄປມາຫາສູ່ ແລະຄ້າຂາຍຂອງປະຊາຊົນກໍ່ຈະມີຄວາມສະດວກສະບາຍດີຂື້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ.