ໂຣເຈີ ເຟເດີເຣີ ນັກເທນນິດສ ມື 3 ຂອງໂລກ ຂວັນໃຈຂອງແຟນນັກກິລາຫລາຍຄົນກໍສາມາດເອົາຊະນະຄູ່ຕໍ່ສູ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນຮອບ 16 ຄົນ, ເຊິ່ງສາມາດເອົາຊະນະ ກອບແຟງ ໄປໄດ້ດ້ວຍຄະແນນ 6-2,6-2,6-0 ຜ່ານໄປພົບກັບ ດີມີຕຣອບ ໃນຮອບໜ້າ.