ນັບແຕ່ວັນທີ 30 ສິງຫາເປັນຕົ້ນມາ ແຂວງເຊກອງແມ່ນແຂວງໜຶ່ງຂອງ ສປປ ລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບພະຍຸ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະຍຸດີເປຼເຊິນທີ່ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກແຮງຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2-3 ກັນຍາ 2019 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ນໍ້າໃນຫ້ວຍຮ່ອງຄອງບຶງ, ຫ້ວຍຕ່າງໆທີ່ເປັນສາຂາຂອງນໍ້າເຊກອງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມໂຮງຮຽນ, ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ ແລະບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນເສຍຫາຍຫຼາຍພໍສົມຄວນ.


ໃນນີ້ສະເພາະເມືອງລະມາມ: ປະກອບມີເນື້ອທີ່ນາ, ເສັ້ນທາງຂົວຫ້ວຍວີບ້ານໂພນ, ບ້ານໜອງບົງ-ຫ້ວຍຂຽວ, ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານວັດຫຼວງ, ເສັ້ນທາງເຂົ້າບ້ານປາກໂທນ, ຮ້ານອາຫານຂົວເຊກອງ, ເຂດຫ້ວຍເຫີບບ້ານເພຍໃໝ່, ເສັ້ນທາງຫຼວງ (ເຊກອງ-ອັດຕະປື) ຂົວຫ້ວຍລໍາພັນເຂດບ້ານລະວີຝັ່ງແດງ, ບ້ານເຊນໍ້ານ້ອຍ ແລະບ່ອນອື່ນໆ.


ນອກຈາກນັ້ນ ກໍຍັງມີເນື້ອທີ່ການຜະລິດ, ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງເມືອງທ່າແຕງ, ເມືອງກະລຶມ ແລະເມືອງດາກຈຶງ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນໍ້າຖ້ວມເຊັ່ນກັນ.


ຈາກເຫດດັ່ງກ່າວ ການນໍາຂອງແຂວງ ແລະການນໍາຂອງແຕ່ລະເມືອງກໍໄດ້ສົ່ງກໍາລັງທະຫານລວມທັງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງລົງຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ສ່ວນຕົວເລກຜົນເສຍຫາຍ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການລວບລວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.