ຕາມການລາຍງານຂອງນັກຂ່າວມີເດຍລາວໃຫ້ຮູ້ວ່າລະດັບນໍ້າໄດ້ລົດລົງຫລາຍແລ້ວຢູ່ໃນເຂດເທດສະບານເມືອງ.