ປະຈຸບັນເຕັກໂນໂລຢີ ນັບມື້ນັບມີບົດບາດໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເດັກນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະໂທລະສັບມືຖື ດັ່ງນັ້ນຖ້າເລືອກທີ່ຈະໃຫ້ໂທລະສັບກັບລູກ ກໍ່ຕ້ອງສອນໃຫ້ກ້າວທັນເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ໃຊ້ມັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ເກີດປະໂຫຍດຢ່າງເໝາະສົມ.

1. ສ້າງລະບຽບວິໄນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ.

2. ແບ່ງເວລາໃນການຫຼີ້ນຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື.

3. ໃຊ້ມາດຕະການດ້ານການເງິນ ແລະ ຈຳກັດຈຳນວນການໃຊ້ເງີນ.

4. ຟັງ ແລະ ເວົ້າດີຕໍ່ກັນ ຈີ່ງບໍ່ຜິດຖຽງກັນ.

5. ຈັບຖືກ ຍ້ອງຍໍ ຊົມເຊີຍ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈລູກ.

6. ກຳນົດກະຕິກາ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ແບບອ່ອນໂຍນ.

7. ສ້າງຮອຍຍິ້ມເລັກໆ ນ້ອຍໆ ໃນຄອບຄົວ.

8. ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ລູກມັກ ແລະ ບໍ່ມັກ.

9. ຕ້ອງມີເວລາໃຫ້ກັບລູກ.