ເຄັດລັບການຮັກສາຄໍດຳ

0
330

ສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ມີບັນຫາຄໍດຳແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ? ມື້ນີ້ມີວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຄໍດຳມາບອກທ່ານ!.

ສຳລັບບັນຫາຄໍດຳເກີດຂື້ນຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມັກເກີດມາຈາກ “ໂລກອ້ວນ” ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນຮອຍພັບຊັ້ນໆ ຢູ່ໃນຄໍໃນເວລາທີ່ມີເຫື່ອອອກ ມັນຈະເປັນແຫຼ່ງສະສົມສີ່ງເປື້ອນເປີະ ຖ້າບໍ່ເຮັດຄວາມສະອາດດີມັນຈະກາຍເປັນການສະສົມຂອງເຫື່ອຂີ້ໄຄເປັນເວລາດົນໆ ຊື່ງມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຄໍດຳ ແລະ ຂີ້ໄຄ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງສາເຫດທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄໍດຳໄດ້ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໄຂມັນຄໍກໍ່ສາມາດດຳໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເມື່ອເວລາອາບນໍ້າຄວນຮຸກຖູເຮັດຄວາມສະອາດໃຫ້ດີ ຂີ້ໄຄຈະສະສົມເຮັດໃນບໍລິເວນຜິວຂອງຄໍ ແລະ ຈະກາຍເປັນຮອຍດຳ ນອກຈາກປັດໃຈການຕຸ້ຍ ແລະ ຂີ້ໄຄແລ້ວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການໃສ່ສາຍຄໍ ຫຼື ຄໍເສື້ອ ຖ້າມີການສຽດສີເລື້ອຍໆ ເປັນເວລາດົນໆ ມັນກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຄໍດຳໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ລວມທັງເລື່ອງ “ແສງແດດ” ກໍ່ເປັນປັດໃຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງ ທີ່ຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມຄໍເກີດເປັນຮອຍດຳຕາມມາເຊັ່ນດຽວກັນ.

ບັນຫາຄໍດຳສາມາດເກີດມາຈາກຫຼາຍໆ ສາເຫດ ແລະ ຖ້າເກີດຂື້ນແລ້ວ ຈະມີທາງແກ້ໄຂແນວໃດ? ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຢູ່ ມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍ!

 1. ອາບນໍ້າທຸກໆ ຄັ້ງຕ້ອງຖູຂີ້ໄຄ

ສາວໆ ຄວນອາບນໍ້າໃຫ້ສະອາດຢ່າງໜ້ອຍ ມື້ລະ 2 ຄັ້ງ ເຊົ້າ ແລະ ແລງ ເຊິ່ງແຕ່ລະເທື່ອທີ່ທ່ານອາບນໍ້າຄວນຖູຂີ້ໄຄໄປຕາມບໍລິເວນຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນຕົ້ນຄໍ ໂດຍໃຫ້ໃຊ້ຟອຍອາບນໍ້າ ຫຼື ຟອງນໍ້າຂັດເອົາເຫື່ອ ແລະ ຂີ້ໄຄອອກໃຫ້ໝົດທຸກໆ ຄັ້ງ.

2. ຂັດຜີວບໍລິເວນຕົ້ນຄໍດ້ວຍສູດທຳມະຊາດ

ຄວນຊອກຫາເວລາຂັດຜິວບໍລິເວນຕົ້ນຄໍ ຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ ໂດຍໃຊ້ສູດທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ໝາກຂາມປຽກ,  ເກືອຂັດຜິວ ຫຼື ໝາກເລັ່ນ+ນໍ້າຕານ ເລືອກສູດໃດສູດໜຶ່ງໂດຍນຳເອົາມາຂັດຜິວເບົາໆ ຢູ່ບ່ອນບໍລິເວນຂອງຕົ້ນຄໍ ວິທີການນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວຂາວກະຈ່າງໃສ ຄວນຂັດຂີ້ໄຄຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜິວດຳຈາງລົງ.

3. ເຊັດຕົ້ນຄໍດ້ວຍ “ນໍ້າມັນໝາກກອກ” ຫຼື “ໂທນເນີ”

ທຸກໆ ຄັ້ງຫຼັງຈາກອາບນໍ້າແລ້ວໃຫ້ເອົານໍ້າມັນໝາກກອກ ຫຼື ໂທນເນີ ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງມາຈຸ່ມກັບສຳລີ ຫຼັງຈາກນັ້ນມາເຊັດໃສ່ຜິວ ໂດຍເຊັດໃຫ້ທົ່ວບໍລິເວນຄໍ ວິຕາມິນ ຫຼື ສານອາຫານບຳລຸງຜິວຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນນໍ້າມັນໝາກກອກ ຫຼື ໂທນເນີ ຈະຊ່ວຍບຳລຸງຜິວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຈຸດດ່າງດຳຢູ່ຄໍຈາງລົງ.

4. ທາຄີມບຳລຸງຜີວຢູ່ບໍລິເວນຕົ້ນຄໍເປັນປະຈຳ

ຜິວບໍລິເວນຕົ້ນຄໍກໍ່ຕ້ອງການບຳລຸງຮັກສາຄືກັບຜິວສ່ວນອື່ນໆ ເຊັ່ນກັນ ສະນັ້ນຄວນເລືອກຄຣີມທີ່ມີສ່ວນປະສົມ ຂອງໄວເທນນີ່ງ ຫຼື ຈະໃຊ້ຄຣີມສະເພາະແກ້ຄໍດຳເລີຍກໍ່ໄດ້ ໂດຍໃຫ້ທາໃສ່ບໍລິເວນຄໍເປັນປະຈຳທຸກເຊົ້າ ແລະ ແລງ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍບຳລຸງຜິວໃຫ້ສົດໃສແລ້ວ ແລະ ຍັງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີຮອຍຫ່ຽວໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

5. ເຊັດຜິວດ້ວຍນໍ້າໝາກນາວ

ກ່ອນທີ່ຈະອາບນ້ໍາໃຫ້ເອົາສຳລີຈຸ່ມກັບນ້ໍານາວສົດ ຈາກນັ້ນຖູຄ່ອຍໆ ບໍລິເວນຄໍ ກົດທຳມະຊາດທີ່ຢູ່ໃນນໍ້າໝາກນາວຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຜິວທີ່ຕາຍລຸດອອກມາຢ່າງງ່າຍດາຍ ເຮັດຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ ຈຸດດ່າງດຳຈະຄ່ອຍໆ ຫາຍໄປ.

6. ຫຼຸດນໍ້າໜັກ

ການຫຼຸດນໍ້າໜັກແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕົ້ນເຫດ ສຳລັບຄົນທີ່ມີບັນຫາຄໍດຳຍ້ອນຕຸ້ຍ ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຕຸ້ຍເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງຄໍດຳ ດັ້່ງນັ້ນຄວນໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ແລະ ຄວບ ຄຸມອາຫານຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເມື່ອນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງຮອຍຊັ້ນໃນຄໍກໍ່ຈະຫາຍໄປ ຄໍທີ່ເຄີຍເປັນສີດຳຈະຄ່ອຍໆ ຈາງລົງ ເພາະວ່າບໍ່ມີຊັ້ນຄໍໃຫ້ຖູ ແລະ ສຽດສີ ຊື່ງເປັນແຫຼ່ງສະສົມຂອງຂີ້ໄຄ.